ระบบเลขฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. 243 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  111100112
  100110102
  111011112
  101101012
2. 378 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  30
  31
  32
  33
3. 229 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  111100112
  100110102
  111011112
  111001012
4. 11001102 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  102
  92
  84
  76
5. 19 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  100112
  100012
  101002
  100012
6. 1116 มีค่าเท่าไรในระบบฐานสิบ
  3
  7
  11
  17
7. 110 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  11111112
  11110112
  11011102
  11101112
8. 10110012 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  74
  80
  89
  94
9. 638 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  34
  51
  67
  72
10. 248 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  10
  20
  30
  40
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ