ระบบเลขฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. 10110012 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  74
  80
  89
  94
2. 229 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  111100112
  100110102
  111011112
  111001012
3. 42 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  1000102
  10110102
  1010102
  1011102
4. 10011002 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  46
  56
  66
  76
5. 1278 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  10101102
  11101112
  10110112
  10101112
6. 1758 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  10001012
  10111012
  11111012
  10110112
7. 11011002 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  159
  135
  117
  108
8. 1011011012 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  365
  370
  384
  391
9. 110 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  11111112
  11110112
  11011102
  11101112
10. 11001102 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  102
  92
  84
  76
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ