แนวข้อสอบภาษาไทย เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดไม่มีลักษณนาม
  นายช้างรับสั่งแล้วก็เอาอ้อยมัดหนึ่งแบกตรงไปป่ากะเลียว
  มะกลอมทูลว่าข้าพเจ้าจะขอพลสองพันกับเรือฉลากบางสี่สิบลำ
  นางนกยางตัวเดียวกินปลาสิ้นหนอง
  ฝูงปักษิณบินมาเป็นหมู่ใหญ่
2. ข้อใดเป็นคำพูดที่เหมาะสมที่สุด
  อาจารย์ใหญ่สั่งให้ไปหา
  อาจารย์ใหญ่ขอเชิญไปพบค่ะ
  อาจารย์ใหญ่สั่งให้ไปพบค่ะ
  อาจารย์ใหญ่อยากพบค่ะ
3. ข้อใดเป็นวลี
  ลมพายุพัดแรง
  ท่ามกลางป่าเปลี่ยว
  คนตาบอดได้แว่น
  น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ
4. คำกลอนข้อใดมีคำประสมมากที่สุด (นับคำซ้อนและคำซ้ำด้วย)
  ทำคลึงเคล้าเฝ้าวอนด้วยอ่อนหวาน
  บุราณท่านสมมุติมนุษย์นี้
  พวกเด็กเด็กดีใจไปสิหวา
  จะทุกข์ร้อนอ่อนหูเพราะผู้หญิง
5. "ข้อใดมีจำนวนคำเป็นคำตาย เท่ากับข้อความต่อไปนี้ ""แมวเปิดกล่องฟรุ้ตเค้ก"""
  ไม้สักที่เชียงใหม่
  สมชาติรักสนุก
  อย่าวิ่งขึ้นวิ่งลง
  สุนัขกัดหนูตาย
6. """โจรปล้นบ้านตำรวจ"" กล่าวเป็นอุปมาว่าอย่างไร"
  จุดไต้ตำตอ
  เกลือจิ้มเกลือ
  ล้วงคองูเห่า
  เสือพบสิงห์
7. ข้อใดมีวรรณยุกต์ครบ 5 เสียง
  จะจับจองจ่องจ้องสิ่งใดนั้น
  ดูสำคัญคั่นคั้นอย่างงันฉงน
  อย่าลามลวงล้วงดูเล่ห์กล
  ค่อยแคะคนค่นค้นให้ควรกาล
8. ข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางมากที่สุด
  บาดเจ็บโลหิตออกมิมาก
  ถูกไม้เรียวเจียวเหวย
  รุ่งเรืองดั่งดวงแขไข
  เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
9. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์โท ทั้ง 2 คำ
  เริ่มล้า
  น้ำผึ้ง
  คว้าสิ้น
  สื้นชื่อ
10. ข้อใดใช้ลักษณนามผิด
  งาช้างสามกิ่งได้มาจากช้างป่าสองเชือก
  แหสามปากวางทับอยู่บนซอสามคัน
  อ้อยต้นนี้ตัดด้วยมีดเล่มใหญ่
  ปี่สามเลาใช้บรรเลงเพลงพร้อมระนาด 3 ราง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ