แนวข้อสอบภาษาไทย เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. """ฉันรู้สึก.....มากที่นักเรียนมีน้ำใจต่อฉัน"" คำใดควรเติมในช่องว่าง"
  ศรัทธา
  ฝังใจ
  ประทับใจ
  ซาบซึ้ง
2. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เอกมากที่สุด
  ดื่มนมก่อนนอนทุกวัน
  อย่าเห็นแก่ตัวมันทะนงตน
  แหวนเพชรเจ็ดกะรัตแปดวง
  จะเด็ดดอกไม้ป่าสักหน่อย
3. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์โท ทั้ง 2 คำ
  เริ่มล้า
  น้ำผึ้ง
  คว้าสิ้น
  สื้นชื่อ
4. ข้อใดมีคำตายมากที่สุด
  เอาฟ้าดินต่างบ้านชานเรือน
  จากมิติทิพย์ดาวให้ภพไตร
  ให้ซึ้งซาบกาพย์กลอนโคลงฉันท์
  ชาติหน้าน้ำฟ้าเดือนดาวใด
5. ข้อใดมีคำประสมห้าส่วนรวมอยู่ด้วย
  การวาดเขียนต้องมีศิลป์
  ป่าแล้งเพราะขาดฝน
  นกร้องกู่ก้องประสาน
  พูดหวานปานน้ำผึ้ง
6. ข้อใดมีคำซ้อน
  เด็กไม่สบายมักจู้จี้
  ดอกไม้สีเหลืองๆ
  ผ้าผืนนี้สีกะดำกะด่าง
  เด็กดีต้องรู้จักเก็บหอมรอมริบ
7. "คำว่า ""แก่"" ในข้อใดเป็นคำวิเศษณ์"
  ดีแก่มักมีรสขม
  อย่าเป็นคนเห็นแก่ตัว
  เขาให้ความสุขแก่คนทุกคน
  คนอ้วนไม่จำเป็นต้องเห็นแก่กินเสมอไป
8. """เพราะครูไม่......จึงคุมนักเรียนไม่อยู่"" คำใดควรเติมในช่องว่าง"
  แข็งแรง
  แข็งข้อ
  เข้มแข็ง
  ขันแข็ง
9. เรื่องสามก๊กตอนที่เป็นบทเรียน แสดงคุณธรรมของนางบิฮูหยินในเรื่องใดเด่นที่สุด
  กตัญญู
  เสียสละ
  ซื่อสัตย์
  กล้าหาญอดทน
10. พยัญชนะตัวสะกดในข้อใดมีเสียงกับรูปตรงกันทุกคำ
  แม้นชีพปลดปลง
  จงหมั่นชมเชย
  การเดินออกกำลังกาย
  บ้านพักนางกาญจน์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ