แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. สารละลายที่มี pH ต่ำกว่า 7 จะมีสมบัติต่างๆดังนี้ ยกเว้นข้อใด
  เปลี่ยนสีสารละลายเจนเชียนไวโอเลตได้
  ทำปฏิกิริยากับตะกั่วเกิดก๊าซไฮโดรเจน
  มีรสเปรี้ยว และสารละลายนำไฟฟ้าได้
  ทำปฏิกิริยากับหินอ่อนเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
2. ผสมสารต่อไปนี้เข้าด้วยกัน คู่ใดที่ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี
  สารละลายน้ำส้มสายชู+สารละลายแบเรียมคลอไรด์
  สารละลายผงซักฟอก+กรดไนตริก+แอมโมเนียมโมลิบเดต
  สารละลายน้ำเกลือ+กรดไนตริก+ซิลเวอร์ไนเตรต
  น้ำแป้ง+น้ำลาย+สารละลายเบเนดิกต์
3. เตาไฟฟ้าเครื่องหนึ่งให้กำลังงานความร้อน 400 แคลอรีต่อวินาที เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดในเตาไฟฟ้า 8 แอมแปร์ ความต้านทานของขดลวดในเตาไฟฟ้าจะมีค่าเท่ากับ
  26.25 โอห์ม
  18.5 โอห์ม
  14.5 โอห์ม
  6.25 โอห์ม
4. ชายคนหนี่งสูง 1.5 เมตร ยืนอยู่ห่างจากกล้องถ่ายรูป 3 เมตร ถ้าระยะห่างของเลนส์จากฟิล์มมีค่าเท่ากับ 0.2 เมตร ขนาดของภาพที่ตกบนฟิล์มจะมีความสูงเท่าใด
  5 เซนติเมตร
  10 เซนติเมตร
  15 เซนติเมตร
  20 เซนติเมตร
5. สาเหตุสำคัญที่ต้องเติมปุ๋ยฟอสเฟตลงในดินบ่อยๆ คือ
  การระเหย
  การชะล้าง
  การพัดพา
  การตกตะกอน
6. เลือดแดงกลายเป็นเลือดดำเมื่อไหลผ่านอวัยวะใด
  หัวใจห้องบน
  ปอด
  เส้นเลือดฝอย
  หัวใจห้องล่าง
7. เทน้ำมวล 10 กิโลกรัม 5 องศาเซลเซียส ลงไปในน้ำมวล 100 กิโลกรัม 80 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสุดท้ายของน้ำที่ผสมคือ
  7.3 องศาเซลเซียส
  37 องศาเซลเซียส
  73 องศาเซลเซียส
  75 องศาเซลเซียส
8. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  "สารละลาย:อากาศ,ทองเหลือง,น้ำอัดลม,ทิงเจอร์ไอโอดีน,น้ำส้มสายชู"
  "สารประกอบ:หินปูน,โซดาไฟ,น้ำตาลทราย,น้ำกลั่น,ด่างทับทิม"
  "ธาตุ:โอโซน,โพแทสเซียม,ปรอท,ไอโอดีน,เพชร"
  "คอลลอยด์:หมอก,ควัน,น้ำนม,เยลลี่,น้ำหวานเข้มข้น"
9. กุ้ง ปู หายใจโดยใช้อวัยวะอะไรเป็นที่แลกเปลี่ยนก๊าซ
  ผิวหนัง
  ปอด
  หลอดลมและท่อลม
  เหงือก
10. สารในข้อใดที่เปลี่ยนสีลิตมัสสีน้ำเงินเปนสีแดงทุกสาร
  มะนาว แอสไพริน น้ำยาล้างห้องน้ำ
  น้ำส้มสายชู ผงซักฟอก โซเดียมคาร์บอเนต
  สารละลายจุนสี น้ำลาย โซดามินห์
  น้ำแตงหวา ส้มมะขาม ฝรั่งสุก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ