แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. วัตถุในข้อใดสามารถให้ได้ทั้งภาพจริงและภาพเสมือน
  กระจกเงาราบ
  กระจกนูน
  เลนส์นูน
  เลนส์เว้า
2. ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้อง
  อุณหภูมิต่ำสุดของสารทุกชนิดคือ -273 องศาเซลเซียส
  อุณหภูมิที่เปลี่ยนไป 1 องศาเซลเซียสเท่ากับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป 1 เคลวิน
  การระบุหน่วยของอุณหภูมิสัมบูรณ์ ห้ามใช้ องศา นำหน้า เคลวิน
  ถูกทุกข้อ
3. ชายคนหนี่งสูง 1.5 เมตร ยืนอยู่ห่างจากกล้องถ่ายรูป 3 เมตร ถ้าระยะห่างของเลนส์จากฟิล์มมีค่าเท่ากับ 0.2 เมตร ขนาดของภาพที่ตกบนฟิล์มจะมีความสูงเท่าใด
  5 เซนติเมตร
  10 เซนติเมตร
  15 เซนติเมตร
  20 เซนติเมตร
4. หลอดไฟขนาด 100 W 240 V เมื่อต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 120 V กระแสที่ไหลผ่านหลอดจะมีค่าเท่ากับเท่าไร
  0.15 A
  0.21 A
  0.32 A
  0.43 A
5. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  เติมสารละลายเบเนดิกต์ลงในเครื่องดื่มที่มีรสหวาน ถ้าได้ตะกอนสีเหลืองหรือแสด แสดงว่าเครื่องดื่มนั้นมีขัณฑสกรอยู่ด้วย
  เติมสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตและโซเดียมไฮดรอกไซต์ลงในน้ำนมถั่วเหลือง ถ้ามีสีม่วงแสดงว่ามีโปรตีน
  เครื่องดื่มสมุนไพรหมายถึงเครื่องดื่มที่รักษาโรคบางชนิดได้ เช่น น้ำขิง น้ำมะตูม น้ำใบบัวบก
  ผงชูรสทำจากมันสำปะหลัง แต่ผงชูรสจะทำอันตรายต่อเยื่อหุ้มสมองทารกในครรภ์ ถ้ามารดากินผงชูรสเกิน 6.6 กรัมต่อวัน
6. เลือดแดงกลายเป็นเลือดดำเมื่อไหลผ่านอวัยวะใด
  หัวใจห้องบน
  ปอด
  เส้นเลือดฝอย
  หัวใจห้องล่าง
7. ยีสต์ที่อาศัยอยู่ในน้ำหวานผลไม้ ทำให้มีกลิ่นแอลกอฮอล์ระเหยออกมา แอลกอฮอล์เกินจากกระบวนการข้อใด
  การสังเคราะห์อาหาร
  การย่อยน้ำหวาน
  การเจริญเติบโต
  การหายใจ
8. กุ้ง ปู หายใจโดยใช้อวัยวะอะไรเป็นที่แลกเปลี่ยนก๊าซ
  ผิวหนัง
  ปอด
  หลอดลมและท่อลม
  เหงือก
9. จากข้อ 33 นักเรียนจะดำเนินการทดลองอย่างไรเพื่อทดสอบสมมติฐานนั้น
  เปลี่ยนโลหะใหม่
  เปลี่ยนสายไฟใหม่
  เปลี่ยนเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าใหม่
  ทดสอบสารละลายนั้นด้วยเครื่องตรวจการนำไฟฟ้า
10. สาเหตุสำคัญที่ต้องเติมปุ๋ยฟอสเฟตลงในดินบ่อยๆ คือ
  การระเหย
  การชะล้าง
  การพัดพา
  การตกตะกอน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ