แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย ชุดที่ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. เมื่อนำแผ่นโลหะ 2 ชนิด จุ่มลงในสารละลายชนิดหนึ่ง แล้วต่อแผ่นโลหะทั้งสองด้วยสายไฟฟ้าเข้ากับเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ปรากฏว่าเข็มไม่กระดิก นักเรียนจะตั้งสมมติฐานว่าอย่างไร
  โลหะสองชนิดนั้นไม่นำไฟฟ้า
  สายไฟไม่นำไฟฟ้า
  สารละลายไม่นำไฟฟ้า
  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าวัดละเอียดเกินไป
2. ในสารประกอบไนโตรเจนมอนอกไซด์ ประกอบด้วยไนโตรเจนในอัตราส่วน 7:8 โดยมวล ถ้ามีไนโตรเจนและออกซิเจนอย่างละ 10 กรัม ทำปฏิกิริยากันเป็นไนโตรเจนมอนอกไซด์ จะมีธาตุใดเหลือและเหลือกี่กรัม
  เหลือไนโตรเจน 1.25 กรัม
  เหลือไนโตรเจน 8.75 กรัม
  เหลือออกซิเจน 1.25 กรัม
  เหลือออกซิเจน 8.75 กรัม
3. หลอดไฟขนาด 100 W 240 V เมื่อต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 120 V กระแสที่ไหลผ่านหลอดจะมีค่าเท่ากับเท่าไร
  0.15 A
  0.21 A
  0.32 A
  0.43 A
4. ผสมสารต่อไปนี้เข้าด้วยกัน คู่ใดที่ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี
  สารละลายน้ำส้มสายชู+สารละลายแบเรียมคลอไรด์
  สารละลายผงซักฟอก+กรดไนตริก+แอมโมเนียมโมลิบเดต
  สารละลายน้ำเกลือ+กรดไนตริก+ซิลเวอร์ไนเตรต
  น้ำแป้ง+น้ำลาย+สารละลายเบเนดิกต์
5. จากข้อ 33 นักเรียนจะดำเนินการทดลองอย่างไรเพื่อทดสอบสมมติฐานนั้น
  เปลี่ยนโลหะใหม่
  เปลี่ยนสายไฟใหม่
  เปลี่ยนเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าใหม่
  ทดสอบสารละลายนั้นด้วยเครื่องตรวจการนำไฟฟ้า
6. โรคสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำยังไม่มีวิธีรักษาให้หายได้ นอกจากฉีดวัคซีนป้องกัน เมื่อได้รับเชื้อเหล่านี้ โรคนี้นอกจากติดต่อมายังคนแล้ว ยังติดต่อกับสัตว์ชนิดใด
  "สุนัข,ค้างคาว"
  "โค,กระบือ"
  "แมว,ลิง"
  ทุกข้อดังกล่าวข้างต้น
7. สารละลายที่มี pH ต่ำกว่า 7 จะมีสมบัติต่างๆดังนี้ ยกเว้นข้อใด
  เปลี่ยนสีสารละลายเจนเชียนไวโอเลตได้
  ทำปฏิกิริยากับตะกั่วเกิดก๊าซไฮโดรเจน
  มีรสเปรี้ยว และสารละลายนำไฟฟ้าได้
  ทำปฏิกิริยากับหินอ่อนเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
8. การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ ข้อใดเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีประเภทคายความร้อน
  การแข็งตัวของน้ำเกลือ
  การเติมกรดซัลฟิวริกเข้มข้นลงในน้ำ
  การติดไฟของเชื้อเพลิง
  การแยกสลายด่างทับทิมโดยการเผา
9. ที่มีรายงานว่า ลูกที่คลอดออกมาจากแม่ที่เป็นโรคเอดส์ จะเป็นโรคเอดส์ด้วย แสดงว่า
  โรคเอดส์เป็นโรคทางพันธุกรรม
  โรคเอดส์ติดต่อได้ทางสายเลือด
  โรคเอดส์ติดต่อได้ทางน้ำนม
  โรคเอดส์เกิดจากยีนส์ที่ผิดปกติ
10. ภาพจากสิ่งใดเป็นภาพจริง
  แว่นขยาย
  กล้องจุลทรรศน์
  กล้องดูดาว
  เครื่องฉายสไลด์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ