วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. เครื่องไฟฟ้าชนิดใดที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล
  เตารีด โทรทัศน์
  พัดลม หม้อหุงข้าว
  เครื่องซักผ้า เตารีด
  พัดลม เครื่องซักผ้า
2. ถ้าต้องการวัดความกว้างของห้องเรียน ควรเลือกใช้เครื่องมือชนิดใดจึงจะเกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
  ไม้เมตร
  ไม้ฉาก
  ไม้บรรทัด
  ไม้โปรแทรกเตอร์
3. ถ้าชาวประมงต้องการออกหาปลาโดยอาศัยแรงลมจากธรรมชาติควรออกหาปลาในเวลาใด
  ตอนเช้ามืด
  ตอนสาย
  ตอนบ่าย
  ตอนหัวค่ำ
4. เครื่องมีที่ใช้วัดความกดดันของอากาศเรียกว่าอะไร
  เทอร์มอมิเตอร์
  บารอมิเตอร์
  ไฮโกรมิเตอร์
  แอนนิโมมิเตอร์
5. ยาปราบศัตรูพืชจะมีเครื่องหมายใดติดที่ฉลาก
  รูปแก้วที่หงายขึ้น
  รูปกะโหลกไขว้
  รูปเปลวไฟ
  รูปร่ม
6. หลังจากการเล่นกีฬาเหนื่อยๆนักเรียนหาน้ำดื่มไม่ได้แต่มีผลไม้จัดเตรียมไว้ให้ นักเรียนควรเลือกรับประทานผลไม้ใดแทนน้ำ
  กล้วยหอม
  ทุเรียน
  มังคุด
  แตงโม
7. ยาบ้าเป็นสารเสพติดประเภทใด
  กดประสาท
  กระตุ้นประสาท
  หลอนประสาท
  ออกฤทธิ์ผสมผสาน
8. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตไข่ไก่
  ไข่ไก่มีรูปเป็นวงรี
  เปลือกไข่ไก่มีสีน้ำตาล
  เปลือกไข่ไก่เป็นสารพวกแคลเซียม
  ผิวเปลือกไข่ไก่มีลักษณะลื่นและขรุขระ
9. ข้อใดเป็นลักษณะของการอยู่แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
  พยาธิกับคน
  เสือกับกวาง
  เห็ดกับขอนไม้
  แมลงกับดอกไม้
10. คนที่ขาดธาตุเหล็กจะเป็นโรคในข้อใด
  โลหิตจาง
  เหน็บชา
  คอหอยพอก
  ตาบอดกลางคืน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ