วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. สายตาสั้นเกิดจากสาเหตุในข้อใด
  แก้วตามีขนาดเล็กเกินไป
  แก้วตามีขนาดใหญ่เกินไป
  กระบอกตาสั้นเกินไป
  กระบอกตายาวเกินไป
2. สารเคมีชนิดใดที่มีสมบัติในการกำจัดความกระด้างของน้ำได้
  ฟอสเฟต
  ซัลโนเฟต
  แฟดติอะมีด
  แคลเซียมไฮดรอกไซด์
3. หลังจากการเล่นกีฬาเหนื่อยๆนักเรียนหาน้ำดื่มไม่ได้แต่มีผลไม้จัดเตรียมไว้ให้ นักเรียนควรเลือกรับประทานผลไม้ใดแทนน้ำ
  กล้วยหอม
  ทุเรียน
  มังคุด
  แตงโม
4. เครื่องมีที่ใช้วัดความกดดันของอากาศเรียกว่าอะไร
  เทอร์มอมิเตอร์
  บารอมิเตอร์
  ไฮโกรมิเตอร์
  แอนนิโมมิเตอร์
5. ข้อใดจับคู่ความสัมพันธ์ของการกำจัดแมลงโดยวิธีทางธรรมชาติไม่ถูกต้อง
  ยี่โถ แมลงสาย
  น้อยหน่า เหา
  ยาสูบ ยุง
  สะเดา เพลี้ย
6. อวัยวะในข้อใดไม่จัดอยู่ในกลุ่มอวัยวะที่มีหน้าที่รับสัมผัส
  ตา
  หู
  จมูก
  หัวใจ
7. ข้อใดเป็นลักษณะของการอยู่แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
  พยาธิกับคน
  เสือกับกวาง
  เห็ดกับขอนไม้
  แมลงกับดอกไม้
8. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
  มีรากแก้ว
  ลำต้นเป็นข้อ
  เส้นใบเป็นเส้นขนาน
  มีใบเลี้ยงเพียงใบเดียว
9. ชาวเรือได้รับประโยชน์จากดาวเทียมในข้อใดมากที่สุด
  ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
  ดาวเทียมเพื่อการศึกษา
  ดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร
  ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร
10. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตไข่ไก่
  ไข่ไก่มีรูปเป็นวงรี
  เปลือกไข่ไก่มีสีน้ำตาล
  เปลือกไข่ไก่เป็นสารพวกแคลเซียม
  ผิวเปลือกไข่ไก่มีลักษณะลื่นและขรุขระ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ