วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. สายตาสั้นเกิดจากสาเหตุในข้อใด
  แก้วตามีขนาดเล็กเกินไป
  แก้วตามีขนาดใหญ่เกินไป
  กระบอกตาสั้นเกินไป
  กระบอกตายาวเกินไป
2. ยาบ้าเป็นสารเสพติดประเภทใด
  กดประสาท
  กระตุ้นประสาท
  หลอนประสาท
  ออกฤทธิ์ผสมผสาน
3. สารเคมีชนิดใดที่มีสมบัติในการกำจัดความกระด้างของน้ำได้
  ฟอสเฟต
  ซัลโนเฟต
  แฟดติอะมีด
  แคลเซียมไฮดรอกไซด์
4. ชาวเรือได้รับประโยชน์จากดาวเทียมในข้อใดมากที่สุด
  ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
  ดาวเทียมเพื่อการศึกษา
  ดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร
  ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร
5. มานีแบ่งสัตว์ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กบ คางคก ตุ่นปากเป็ด จิ้งจก
กลุ่มที่ 2 ปลาหางนกยูง สุนัข แมว หมู
เกณฑ์ที่มานีใช้ในการจำแนกสัตว์ดังกล่าวคือข้อใด
  แหล่งที่อยู่อาศัย
  การออกลูก
  การสืบพันธุ์
  อาหารที่กิน
6. ถ้าชาวประมงต้องการออกหาปลาโดยอาศัยแรงลมจากธรรมชาติควรออกหาปลาในเวลาใด
  ตอนเช้ามืด
  ตอนสาย
  ตอนบ่าย
  ตอนหัวค่ำ
7. การจัดกลุ่มกับเกณฑ์ที่ใช้ในข้อใดไม่สอดคล้องกัน
  ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ไดนาโม เกณฑ์ ให้พลังงานไฟฟ้า
  กาต้มน้ำไฟฟ้า เตารีด หม้อหุงข้าว เกณฑ์ให้ความร้อน
  พัดลม วิทยุเทป เครื่องซักผ้า เกณฑ์ ให้พลังงานกล
  หลอดไฟ เทียนไข ตะเกียง เกณฑ์ ให้แสงสว่าง
8. กระบอกตวงใบหนึ่งบรรจุน้ำอยู่ 45 ลูกบาศก์เซนติเมตร เมื่อหย่อนก้อนหินลงไปปรากฎว่าน้ำสูงขึ้น จนถึงขีด 87 ลูกบาศก์เซนติเมตร ก้อนหินก้อนนี้มีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร
  42
  45
  87
  132
9. เครื่องมีที่ใช้วัดความกดดันของอากาศเรียกว่าอะไร
  เทอร์มอมิเตอร์
  บารอมิเตอร์
  ไฮโกรมิเตอร์
  แอนนิโมมิเตอร์
10. ครกหินนิยมทำมาจากหินชนิดใด
  หินไนส์
  หินทราย
  หินชนวน
  หินพัมมิส
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ