แนวข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ วิชาภาษาไทย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. คำว่า '' ตะขาบ '' ประกอบด้วยคำประมูลอะไรบ้าง
  ตัว ขาบ
  ตา ขาบ
  ตะ เข็บ
  ตัว เข็บ
2. คำใดเขียนผิด
  สะบู่
  สะบัด
  สะดุด
  สะอิ้ง
3. ข้อใดเขียนผิด
  บันทึก
  บันเทิง
  บันดาร
  บันได
4. พอได้รับข้อสอบ เขาก็ก้มหน้าก้มตาทำทันที เพราะจิตใจของเขา........อยู่ที่ข้อสอบเท่านั้น
  หมกมุ่น
  ครุ่นคิด
  จดจ่อ
  มุ่งมั่น
5. ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบรางวัล...... พลเมืองดีให้ความร่วมมือ.......... เจ้าพนักงาน
  ต่อ แก่
  แก่ กับ
  กับ ต่อ
  กับ กับ
6. ผู้เขียนเชื่อว่าพระพุทธสิหิงส์มีกี่องค์
  มากกว่าสี่องค์
  ห้าองค์
  สี่องค์
  สี่องค์ นอกนั้นเป็นองค์ปลอม
7. ไตรยางศ์คืออะไร
  พยัญชนะต้น
  อักษรสามหมู่
  พยัญชนะกลาง
  พยัญชนะสามตัว
8. คำพังเพยที่ว่า '' ตีปลาหน้าไซ '' มีความหมายว่า
  ดีน้ำเพื่อไล่ปลาที่กำลังจะเข้าไซ
  หวาดวิตกเกินกว่าเหตุ
  ทำให้ตื่นตกใจก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้น
  ทำให้ผู้อื่นเสียประโยชน์ที่เขาควรจะได้ในขณะนั้น
9. ข้อใดที่เขียนถูก
  พู่กัน
  พสดาร
  พละศึกษา
  พิศวาส
10. ข้อใดอ่านผิด
  ภูมิประเทศ อ่านว่า พู-มิ-ประ-เทด
  ชลประทาน อ่านว่า ชน-ละ-ประ-ทาน
  ยุคลบาท อ่านว่า ยุ-คน-บาด
  ภูมิภาค อ่านว่า พู-มิ-พาก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ