แนวข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ วิชาภาษาไทย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. คำพังเพยที่ว่า '' ตีปลาหน้าไซ '' มีความหมายว่า
  ดีน้ำเพื่อไล่ปลาที่กำลังจะเข้าไซ
  หวาดวิตกเกินกว่าเหตุ
  ทำให้ตื่นตกใจก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้น
  ทำให้ผู้อื่นเสียประโยชน์ที่เขาควรจะได้ในขณะนั้น
2. ข้อใดแต่งประโยคได้ถูกต้อง
  อาหารเย็นรับประทานอาหารทุกคนพร้อมกัน
  ทุกคนจะร่วมรับปนะทานอาหารเย็นพร้อมกัน
  จะร่วมรับประทานอาหารเย็นพร้อมกันทุกคน
  ทุกคนพร้อมกันร่วมรับประทานอาหารเย็น
3. ข้อใดเขียนถูกต้องทั้งหมด
  ปรากฏ กฎหมาย กฏเกณฑ์
  ญาติพื่น้อง อนุญาต อนุมัติ
  ย่อมเยา ราคาเยา เยาว์วัย

4. คำว่า '' ทัศนคติ '' ตรงกับความหมายใด
  ความต้องการ
  แนวความคิดเห็น
  ความพอใจ
  การเห็นคุณค่า
5. ข้อความนี้จูงใจให้ผู้อ่านมีความรู้สึกอย่างไร
  หดหู่ใจ
  สมเพช
  ความเห็นอกเห็นใจ
  สงสาร
6. ข้อใดเขียนผิด
  สัญประกาศ
  ยติภังค์
  อัศเจรีย์
  นขลิขิต
7. คำว่า ''ย้อมแมวขาย'' มีความหมายอย่างไร
  ทำของเลวให้เป็นของดี
  เอาแมวมาย้อมสีขาย
  หลอกลวงขายสินค้าคุณภาพต่ำ
  เอาของเลวๆ หลอกขายว่าเป็นของดี
8. คำใดอ่านไม่ถูกต้อง
  คุณวุฒิ อ่านว่า คุน-นะ-วุด-ทิ
  ประวัติศาสตร์ อ่านว่า ประ-หวัด-ติ-สาด
  บรรพชา อ่านว่า บัน-พะ-ชา
  เกษตรศาสตร์ อ่านว่า กะ-เสด-สาด
9. ประโยคใดใช้ภาษาได้ถูกต้อง
  เธอแต่งกายด้วยชุดสีชมพู
  เธออยู่ในชุดสีชมพู
  เธอปรากฏกายด้วยเสื้อผ้าสีชมพู
  เธอสวมชุดสีชมพู
10. คำว่า '' ตะขาบ '' ประกอบด้วยคำประมูลอะไรบ้าง
  ตัว ขาบ
  ตา ขาบ
  ตะ เข็บ
  ตัว เข็บ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ