แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. "64, 32, 16, …"
  7
  8
  9
  10
2. ไกล : .ใกล้
  เดิน : วิ่ง
  ดี : เลว
  ยาว : สั้น
  ต่ำ : สูง
3. ดึง : ดัน
  กลื่น : คาย
  ฉุด : ปล่อย
  ไส : ผลัก
  จูง : ลาก
4. จำนวนประชากรในหรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 5% ในปี พ.ศ. 2534 และลดลง 5% ในปี พ.ศ. 2535 ถ้า x เป็นจำนวนประชากร เมื่อสิ้นปี 2535 และ y เป็นจำนวนประชากรในตอนต้นปี พ.ศ. 2534 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  x = y
  x < y
  x > y
  ไม่สามารถหาค่าได้ เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ
5. "กล้วย : ผล , ปิ่นโต : ? "
  ชั้น
  เถา
  ใบ
  ลูก
6. ปู และ กุ้ง เป้นหลานของนายสมศักดิ์ นายสมศักดิ์ เป็นพ่อของนายสาธิต ฉะนั้น
  ปู และกุ้ง เป็นลุกนายสาธิต
  ปู่ และกุ้งเป็นพี่น้องกัน
  นายสมศักดิ์เป้นปู่ของปุและกุ้ง
  สรุปแน่นอนไม่ได้
7. ครู : นักเรียน
  ชาวนา : ฝน
  ตำรวจ : ผู้ร้าย
  บ้าน : ประตู
  หมอ : คนไข้
8. สี่เหลี่ยมจัตุรัส A และ B มีเส้นทะแยงมุมยาว 3 cm. และ 4 cm. ตามลำดับ จงหาเส้นทะแยงมุมหนึ่งของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่เท่ากับผลรวมของพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตรัส A และสี่เหลี่ยมจัตรัส B
  4.5 cm.
  5 cm.
  5.5 cm.
  6 cm.
9. "ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดหนึ่ง มีผู้สมัคร ส.ส. 2 คน ถ้า ส.ส. คนหนึ่งได้รับคะแนนเสียงเท่ากับ 42% ของผู้ที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และแพ้ผู้สมัครคนหนึ่งไป 12,800 คะแนน จงหาจำนวนผู้ไปลงคะแนนในการเลือกตั้งครั้งนี้ "
  63000
  80000
  100000
  204800
10. เลข 9 จำนวนเรียงกันจำนวนกลางเท่ากับ 47 จงหาผลรวมของเลขทั้ง 9 จำนวนนั้น
  324
  423
  234
  243
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ