แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. จงหาผลบวกของตัวเลข 1 - 100
  5000
  5005
  5050
  5500
2. ไกล : .ใกล้
  เดิน : วิ่ง
  ดี : เลว
  ยาว : สั้น
  ต่ำ : สูง
3. ชายคนหนึ่งขับรถจากกรุงเทพไปชลบุรี ขาไปขับด้วยความเร็ว 45 Km/Hour ไปถึงกลับทันที ขากลับขับด้วยความเร็ว 90 KM/Hour ชยคนนั้นขับรถไป-กลับด้วยความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง (กำหนดให้ ระยะทาง กรุงเทพ - ชลบุรี เท่ากับ 90 Km/Hour)
  50 Km/Hour
  60 Km/Hour
  70 Km/Hour
  90 Km/Hour
4. เลข 5 จำนวนเรียงกันได้รวมกันได้ 225 จงหาเลข 5 จำนวนนั้น
  38 39 40 41 42
  40 41 42 43 44
  43 44 45 46 47
  45 46 47 48 49
5. ชาวอังกฤษทุกคนนับถือศาสนาคริสต์ เบิร์ดนับถือศาสนาพุทธ ฉะนั้น
  เบิรืดเป็นชาวอังกฤษ
  เบิร์ดไม่ใช่ชาวอังกฤษ
  เบิรืดเป็นชาวอเมริกัน
  สรุปแน่นอนไม่ได้
6. "ข้าวเปลือก : ข้าวสาร , ข้าวสุก : ? "
  ข้าวตาก
  ข้าวตู
  ข้าวต้ม
  ข้าวหอม
7. ค่าเฉลี่ยของเลขจำนวนที่ 1 - 7 เท่ากับ 50 และค่าเฉลี่ยของเลขจำนวนที่ 1 - 8 เท่ากับ 49 และจำนวนที่ 8 คือเลขใด
  49
  45
  44
  42
8. ดึง : ดัน
  กลื่น : คาย
  ฉุด : ปล่อย
  ไส : ผลัก
  จูง : ลาก
9. ปู่ : ย่า
  ป้า : ยาย
  น้า : ป้า
  พี่สาว : แม่
  ลุง : ป้า
10. "64, 32, 16, …"
  7
  8
  9
  10
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ