แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. เชื่อ 2 เส้น เส้นสั้นมีความยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของเส้นยาว เท่ากับ 6 เมตร เส้ยยาวกว่าเส้นสั้น 6 เมตร จงหาความยาวของเส้นยาว
  20 เมตร
  24 เมตร
  28 เมตร
  32 เมตร
2. รองเท้า : ถุงเท้า
  สมุด : ดินสอ
  กางเกง : เสื้อ
  เสื้อ : นอน
  เสื้อเชิ้ต : เสื้อกล้าม
3. "89, 94, 47, 24, … , 82, 41, 21, 65, 70, 35, 18, 53, 58, 29, 15"
  53
  57
  69
  77
4. "1, 2, 4, 7, …"
  9
  10
  11
  12
5. จงหาผลบวกของตัวเลข 1 - 100
  5000
  5005
  5050
  5500
6. "7, 36, 125, … , 243"
  186
  214
  225
  256
7. หมวก : ศรีษะ
  มือ : กำไล
  โต๊ะ : เก้าอี้
  รองเท้า : เท้า
  นิ้ว : แหวน
8. ชาวอังกฤษทุกคนนับถือศาสนาคริสต์ เบิร์ดนับถือศาสนาพุทธ ฉะนั้น
  เบิรืดเป็นชาวอังกฤษ
  เบิร์ดไม่ใช่ชาวอังกฤษ
  เบิรืดเป็นชาวอเมริกัน
  สรุปแน่นอนไม่ได้
9. ขวด : แก้ว
  เก้าอี้ : โต๊ะ
  หนังสือ : สมุด
  โต๊ะ : เก้าอี้
  เตียง : ตู้
10. กิน : อาหาร
  ดื่ม : น้ำ
  กระหาย : น้ำแข็ง
  ซด : ตัก
  หิว : ข้าว
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ