คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ๆ มีมากกว่า 2000 คำ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. turn
  "การหมุน,พลิก,ผัน,หันเห,เลี้ยว"
  สาม
  ประชากร
  กำจัด
2. search
  ค้นหา
  หิว
  เบ็ด
  ความกระหายน้ำ
3. example
  จ้าง
  ตัวอย่าง
  ความยุติธรรม
  "ปลูกฝัง,เพาะปลูก"
4. persuade
  ความนิยม
  ชักชวน
  แกว่ง
  น้อย
5. love
  ความรัก
  อันตราย
  น้อย
  ความลับ
6. thus
  คำคุณศัพท์
  ดังนั้น
  ขุนนาง
  บทความ
7. walk
  เครือข่าย
  เดิน
  คม
  บ้าน
8. watch
  คู่
  "ดู,ชม"
  คน
  บาง
9. wool
  ขนสัตว์
  "เสา,ตำแหน่ง"
  น่าจะ
  ขโมย
10. preserve
  เก็บรักษา
  "สิ่งสกปรก,ดิน"
  เท่ากัน
  เกาะ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ