คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ๆ มีมากกว่า 2000 คำ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. owing to
  "การก่อตั้ง,สถานประกอบการ"
  ซุ้มประตู
  เนื่องจาก
  ศตวรรษ
2. aloud
  คาดหวัง
  ดัง
  ขึ้น
  ในหมู่
3. cheese
  กาแฟ
  ซื้อ
  เนยแข็ง
  วุ้น
4. egg
  ไข่
  หัวเข่า
  บางคน
  คนเดียว
5. whoever
  ใครก็ตาม
  วงกลม
  บาดแผล
  ง่าย
6. victory
  ความพยายาม
  ชัยชนะ
  ไก่ตัวเมีย
  นักบิน
7. fulfill
  ความเจ็บปวด
  เติมเต็ม
  ความอิจฉา
  เป็นมิตร
8. money
  เงิน
  วันนี้
  แบน
  "จงรักภักดี,  ยึดมั่น"
9. shock
  ความสะดุ้งตกใจ
  "อาศัยอยู่,(ถ่ายทอด)สด"
  น่าจะ
  ความหลากหลาย
10. appearance
  การปรากฏ
  ส่วนบุคคล
  บางสิ่งบางอย่าง
  การพูด
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ