คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ๆ มีมากกว่า 2000 คำ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. press
  กด
  ลักษณะ
  ทุกคน
  กระจาย
2. argue
  ความยาว
  เถียง
  คิด
  ผลไม้
3. half
  ครึ่ง
  เหงา
  แบบ
  ความกังวล
4. pupil
  กลวง
  ชั่วร้าย
  นักเรียน
  เลือก
5. therefore
  คำกริยา
  ดังนั้น
  ขุด
  บทกวี
6. like
  ความน่าจะเป็น
  "ชอบ,คล้าย"
  แก้ม
  "น้องสาว,พี่สาว"
7. chase
  การไล่ล่า
  สั่น
  ปกครอง
  การแสดงออก
8. cream
  ครีม
  หู
  แบน
  ความกว้าง
9. production
  การผลิต
  สหภาพ
  บิน
  การรวมกัน
10. slow
  ความพินาศ
  ช้า
  ขนนก
  นักแสดง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ