คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ๆ มีมากกว่า 2000 คำ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. beauty
  ความงาม
  แหลม
  ประจำวัน
  ความซื่อสัตย์
2. their
  ของพวกเขา
  "ใส่กุญแจขังไว้,กุญแจ"
  "นำมา,พาไป,ยึด,ถือ"
  "ขอบ,ริม"
3. up
  ขึ้น
  "หลัก,สำคัญที่สุด,ใหญ่ที่สุด, มากที่สุด"
  "บรรจุ,บรรทุก"
  เขา(ผู้ชาย)
4. middle
  กลาง
  โลก
  "น่าขบขัน, ตลก"
  กลิ่น
5. receive
  โครงสร้าง
  ได้รับ
  ความคล้ายคลึงกัน
  ใบอนุญาต
6. opposite
  ง่าย
  ตรงข้าม
  ความเชื่อ
  ประกาศ
7. modern
  ความสำคัญ
  ทันสมัย
  "เครื่องยนต์,มอเตอร์"
  แผนที่
8. jealousy
  ความอิจฉา
  "อุปกรณ์, เครื่องมือ"
  น้ำตาล
  ค่อยๆ
9. meat
  การกระทำผิด
  ซุป
  เนื้อ
  ไวยากรณ์
10. thus
  คำคุณศัพท์
  ดังนั้น
  ขุนนาง
  บทความ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ