แนวข้อสอบ O-NET วิชา ภาษาไทย (ประถมฯ)

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ควรเติมคำสันธานในข้อใด

  ถึง...แต่
  แม้...เพื่อ
  เพราะ...จึง
  เพราะ...จน
2. คำในข้อใด เป็นคำไทยแท้ทั้งหมด
  กรม ฤๅษี ขิม เทป
  เปลว เจริญ กริช เล่ห์
  โต๊ะ อ้วน ครุฑ ซินแส
  เฉี่ยว ดำขำ เลือด ฆ่า
3. คำในข้อใด เป็นคำที่มีอักษรนำ
  โกรธ
  เศร้า
  อร่อย
  ปลอบ
4. ประโยคในข้อใด มีคำที่ใช้ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรามากที่สุด
  การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดี
  การดื่มสุราเป็นพิษต่อร่างกาย
  วิ่งทุกวันทำให้ร่างกายแข็งแรง
  คนเราต้องการความสุขในอนาคต
5. ประโยคในข้อใด มีคำบุพบทบอกเวลา
  รถวิ่งอยู่บนถนน
  ฉันตั้งใจทำความดีในวันเกิด
  ผลไม้นี้ซื้อมาตั้งแต่กลางวันแล้ว
  เขาขยันอ่านหนังสือเพื่อให้สอบผ่าน
6. “กาลกิณี” มีความหมายตรงกับข้อใด

  อัปยศ
  อัปลักษณ์
  อัปการ
  อัปราชัย
7. คำในข้อใด ไม่เข้าพวก
  ปล่อยวาง
  อบอุ่น
  นัวเนีย
  นมเนย
8. สำนวนในข้อใด มีตัวสะกดต่างมาตรากันมากที่สุด
  น้ำนิ่งไหลลึก
  โปรดสัตว์ได้บาป
  สอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ
  เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด
9. ในการอ่านนิทานหรือเรื่องสั้น มักพบเครื่องหมายวรรคตอนใดมากที่สุด
  สัญประกาศ
  อัญประกาศ
  บุพสัญญา
  ยัติภังค์
10. ประโยคในข้อใด เป็นประโยคชนิดเดียวกับประโยค “วัวกินหญ้า”
  แม่ทอดไก่
  นิดว่ายน้ำ
  มดนอนหลับ
  ตู๋หัวเราะเสียงดัง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ