แนวข้อสอบ O-NET วิชา ภาษาไทย (ประถมฯ)

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. “พังพาบ” มีความหมายตรงข้ามกับคำในข้อใด

  นอนหงาย
  นั่งตัวตรง
  ยืนตัวตรง
  เดินเร็ว ๆ
2. จากข้อความข้างล่าง ต้องเติมเครื่องหมายวรรคตอนใดบ้าง

  อัญประกาศ วงเล็บ ไปยาลใหญ่
  อัญประกาศ ยมก ไปยาลใหญ่
  วงเล็บ ยมก ไปยาลใหญ่
  วงเล็บ ยมก ไปยาลใหญ่
3. ควรเติมเครื่องหมายวรรคตอนใด

  ฯลฯ

  ?
  !
4. การดำเนินชีวิตของชาวซาไก ตรงกับคำในข้อใด

  เร่ร่อน
  ร้างรา
  รวนเร
  รอนแรม
5. “กาลกิณี” มีความหมายตรงกับข้อใด

  อัปยศ
  อัปลักษณ์
  อัปการ
  อัปราชัย
6. คำจากบทเพลงเป็นคำภาษาถิ่นในภาคใด

  ภาคเหนือ
  ภาคอีสาน
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
7. จากข้อความ คำใดเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

  ปิ๊ง
  ใหม่
  หน้า
  บัณฑิต
8. ประโยคในข้อใด มีคำควบแท้
  อันที่จริงแล้ว เธอนั่นแหละคือขโมย
  ฉันจะยกทรัพย์สินที่มีอยู่ให้กับเธอ
  หัวหน้าทราบเรื่องราวของมารุตแล้ว
  เขาประสบอุบัติเหตุจนเป็นเจ้าชายนิทรา
9. ข้อใด ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน
  คำตอบ 3 – 2 คือข้อใด

  พิเศษ อ่านว่า ............
  โอ้! สวยงามจริงๆ
10. คำในข้อใด ไม่เข้าพวก
  ปล่อยวาง
  อบอุ่น
  นัวเนีย
  นมเนย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ