แนวข้อสอบ O-NET วิชา ภาษาไทย (ประถมฯ)

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การดำเนินชีวิตของชาวซาไก ตรงกับคำในข้อใด

  เร่ร่อน
  ร้างรา
  รวนเร
  รอนแรม
2. สำนวนในข้อใด มีตัวสะกดต่างมาตรากันมากที่สุด
  น้ำนิ่งไหลลึก
  โปรดสัตว์ได้บาป
  สอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ
  เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด
3. คำในข้อใด เป็นคำไทยแท้ทั้งหมด
  กรม ฤๅษี ขิม เทป
  เปลว เจริญ กริช เล่ห์
  โต๊ะ อ้วน ครุฑ ซินแส
  เฉี่ยว ดำขำ เลือด ฆ่า
4. ภาษาถิ่นในข้อใด มีความหมายแตกต่างจากคำว่า “อร่อย”
  ลำ
  แซบ
  ม่วน
  หรอย
5. “ผงาด” มีความหมายตรงข้ามกับคำในข้อใด

  ย่าง
  ด้อย
  นำ
  แข็งแรง
6. ประโยคในข้อใด มีคำอุทานประกอบ
  “เธอพับหนังสือไว้เหรอ” ปัญญาถาม
  “หา” คราวนี้ปัญญาดูตกใจ
  “ผิดสิ” ปัญญาตอบ
  “ทำไมล่ะ” สันติซัก
7. คำในข้อใด มีลักษณะเดียวกันทุกคำ
  ศุกร์ โจทย์ สัตว์
  เสาร์ จันทร์ โชว์
  ขาว จ้อย เสีย
  หน้า วัว วิว
8. ในการอ่านนิทานหรือเรื่องสั้น มักพบเครื่องหมายวรรคตอนใดมากที่สุด
  สัญประกาศ
  อัญประกาศ
  บุพสัญญา
  ยัติภังค์
9. คำในข้อใด เป็นคำที่มีอักษรนำ
  โกรธ
  เศร้า
  อร่อย
  ปลอบ
10. ประโยคในข้อใด มีเนื้อความเหมือนประโยค “จงทำการบ้าน”
  โปรดอย่าถามฉัน
  อย่าเดินลัดสนาม
  อาหารอร่อยมาก
  ฉันอยากกินขนม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ