แนวข้อสอบ O-NET วิชา ภาษาไทย (ประถมฯ)

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ในการอ่านนิทานหรือเรื่องสั้น มักพบเครื่องหมายวรรคตอนใดมากที่สุด
  สัญประกาศ
  อัญประกาศ
  บุพสัญญา
  ยัติภังค์
2. ภาษาถิ่นในข้อใด มีความหมายแตกต่างจากคำว่า “อร่อย”
  ลำ
  แซบ
  ม่วน
  หรอย
3. ข้อใด ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน
  คำตอบ 3 – 2 คือข้อใด

  พิเศษ อ่านว่า ............
  โอ้! สวยงามจริงๆ
4. ควรเติมเครื่องหมายวรรคตอนใด

  ฯลฯ

  ?
  !
5. ประโยคในข้อใด มีเนื้อความเหมือนประโยค “จงทำการบ้าน”
  โปรดอย่าถามฉัน
  อย่าเดินลัดสนาม
  อาหารอร่อยมาก
  ฉันอยากกินขนม
6. คำในข้อใด มีลักษณะเดียวกันทุกคำ
  ศุกร์ โจทย์ สัตว์
  เสาร์ จันทร์ โชว์
  ขาว จ้อย เสีย
  หน้า วัว วิว
7. ประโยคในข้อใด มีคำสรรพนามแทนคำถาม
  ใครอ่านการ์ตูน
  ใครๆ ก็ไม่รักผม
  ใดๆ ในโลกล้วนอนิจจัง
  ผู้ใดพบกระเป๋าสีแดงโปรดติดต่อคุณนุช
8. จากเพลงที่กำหนด คำใดเป็นคำภาษาถิ่น

  กับแก้
  ทุย
  เล็ม
  คันนา
9. คำในข้อใด เมื่อเรียงตามพจนานุกรมแล้วอยู่ระหว่างคำ “ใจเพชร” และ “ใจเย็น”
  ใจไม้ไส้ระกำ
  ใจแตก
  ใจถึง
  ใจบุญ
10. คำในข้อใด ไม่เข้าพวก
  ปล่อยวาง
  อบอุ่น
  นัวเนีย
  นมเนย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ