ข้อสอบ Pre O-Net วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. เลขฐานสิบ คือ 34 แปลงค่าเป็นเลขฐานสองคือข้อใด
  100011
  100010
  011000
  010100
2. การเก็บผลผลิตทางการเกษตรเพื่อนำมาบ่มและรสชาติที่ดี ควรเก็บผลผลิตทางการเกษตรเมื่อใด
  ผลผลิตเริ่มสุกจึงเก็บ
  เก็บตอนที่ผลผลิตแก่จัดเต็มที่
  เก็บตอนเช้าผลผลิตจะไม่เหี่ยวง่าย
  เก็บตอนเย็นลดการหายใจของพืช
3. การเย็บด้วยมือแบบใดมีลักษณะของฝีเข็มเหมือนตะเข็บที่เย็บด้วยจักร
  การเนา
  การด้นตะลุย
  การด้นถอยหลัง
  การสอยพันริม
4. สิ่งแรกที่ควรคำนึงในการเลือกวิธีดัดแปลงเสื้อผ้า คืออะไร
  แรงงานในการทำ
  เวลาที่ใช้ทำ
  วัยของผู้สวมใส่
  ชนิดของผ้า
5. ลุงประยูรปลูกต้นกล้วยทั้งแปลงให้ออกเครือไปในทิศทางเดียวกันได้ เพราะลุงประยูรมีความเข้าใจ หลักการในข้อใด
  ต้นกล้วยจะรับแสงในทิศทางเดียวกัน
  ต้นกล้วยจะออกผลตรงข้ามกับหน่อกล้วยที่ถูกตัด
  ต้นกล้วยจะออกผลใกล้แหล่งน้ำ
  ต้นกล้วยจะออกผลตรงข้ามกับยอดอ่อน
6. การต่อสายดินตู้เย็น เครื่องซักผ้า และเครื่องทำน้ำอุ่น จะต้องต่อเข้ากับแท่งหรือแผ่นโลหะชนิดใดที่ตอกอยู่ในพื้นดิน
  ทองเหลือง
  ทองแดง
  อลูมิเนียม
  สแตนเลส
7. กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานเป็นกลุ่ม ควรมีลำดับขั้นตอนการปฏิบัติได้อย่างไร
  เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ค้นหาแนวทางแก้ไข ระบุแนวทางแก้ไข
  เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ระบุแนวทางแก้ไข ค้นหาสาเหตุ เลือกวิธีแก้ไข
  เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ค้นหาสาเหตุ เลือกวิธีแก้ไข ระบุแนวทางแก้ไข
  เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ค้นหาสาเหตุ ระบุแนวทางแก้ไข เลือกวิธีแก้ไข
8. ข้อใดเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ
  ใช้ซอฟต์แวร์เพาเวอร์พอยนต์นำเสนองานเกี่ยวกับการขายสินค้า
  ใช้ซอฟต์แวร์เอสพีเอสเอสจัดเรียงลำดับข้อมูลในแบบสอบถาม
  ใช้คอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูลหนังสือในห้องสมุด
  ใช้คอมพิวเตอร์คำนวณการเสียภาษีของพนักงาน
9. ส่วนประกอบหนึ่งของระบบสารสนเทศที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามความต้องการของมนุษย์ ส่วนประกอบนี้หมายถึงข้อใด
  บุคลากร
  ซอฟต์แวร์
  ขั้นตอนการปฏิบัติ
  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
10. จากข้อมูลที่กำหนดให้ ข้อใดสัมพันธ์กัน

  (1 – 4 - 7), (2 – 6 - 8), (3 – 5 - 9)
  (1 –5- 8), (2 – 6 - 9), (3 – 4 - 7)
  (1 –6 - 7), (2 – 4 - 9), (3 – 5 - 8)
  (1 –5- 9), (2 – 4 - 7), (3 – 6 - 8)
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ