ข้อสอบ Pre O-Net วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. บุคคลในข้อใดทำงานโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
  ออย ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อปลาทูแทนใบตอง
  อีฟ ใช้กระดาษทิชชูเช็ดโต๊ะทำงานแทนผ้า
  อ้วน ใช้กระดาษพิมพ์งานทั้ง 2 ด้าน
  อ้อม ใช้ถุงพลาสติกใส่เอกสารแทนซองกระดาษสีน้ำตาล
2. การส่งสัญญาณจารีโมตคอนโทรลไปยังโทรทัศน์ เป็นการส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยีชนิดใด
  ดาวเทียม
  คลื่นวิทยุ
  ไมโครเวฟ
  อินฟราเรด
3. ข้อใดเป็นขั้นตอนการผลิตชิ้นงานงานประดิษฐ์
  ขั้นเตรียมการ ขั้นลงมือปฏิบัติ ขั้นสรุปและประเมินผล
  ชั้นกำหนดรูปแบบ ขั้นกำหนดวัสดุ ขั้นกำหนดเครื่องมือ
  ขั้นวางแผน ขั้นลงมือปฏิบัติ ชั้นบรรจุภัณฑ์
  ขั้นวางแผน ขั้นกำหนดรูปแบบ ขั้นสรุปและประเมินผล
4. นักเรียนคนใดเลือกใช้เสื้อผ้าได้ถูกต้อง
  ปังมีรูปร่างผอม สูง เลือกใช้เสื้อผ้าเส้นลายแนวดิ่งตามลำตัว
  แป้งเป็นคนผิวดำ เลือกใช้เสื้อผ้าสีเข้ม เช่น สีน้ำเงิน
  ปิน เป็นคนอ้วน เตี้ย เลือกใช้เสื้อผ้าไม่หนา หรือบางมาก สีเข้ม แบบเรียบ
  ป่าน เป็นคนมีรูปร่างเล็ก เลือกใช้เสื้อผ้าสีเข้มหรือสีหม่น
5. ข้อใดคือปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
  ผลิตอะไร
  จำนวนเท่าใด
  ตั้งราคา เท่าใด
  ขายที่ไหน
6. ข้อใดเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้งานเฉพาะด้าน (Application Software) หรือใช้เฉพาะหน่วยงาน
  ซอฟต์แวร์ภาษา
  ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ
  ซอฟต์แวร์ระบบงานธนาคาร
  ซอฟต์แวร์นำเสนอผลงาน
7. เลขฐานสิบ คือ 34 แปลงค่าเป็นเลขฐานสองคือข้อใด
  100011
  100010
  011000
  010100
8. ข้อใดเป็นวิธีการทำงานบ้านที่มีประสิทธิภาพ
  สุนีย์รีดเสื้อผ้าทุกวัน โดยใช้เตารีด เบอร์ 5 เพื่อประหยัดไฟฟ้า
  แววตาทำความสะอาดเพดานก่อนที่จะปัดฝุ่นและกวาดพื้น
  อิงอรใช้เครื่องซักผ้า ได้ผ้าที่สะอาดกว่าการซักมือ
  สายบัวล้างถ้วยขนมหวานก่อนแล้วจึงล้างแก้วน้ำ
9. ข้อใดเป็นผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณภาพชีวิต
  ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ได้ง่ายด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  ผลิตอาหารกระป๋องเสร็จได้รวดเร็วในเวลาจำกัด
  หนีภัยธรรมชาติได้ทันเวลาเพราะดูข่าวโทรทัศน์
  เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า
10. เกษตรทฤษฎีใหม่มีจุดเด่นในเรื่องใดมากที่สุด
  ทำให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี
  ลดการพึ่งพาจากภายนอก
  ปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม
  ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ