ข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ ม.3 ปี 2552

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดเป็นคุณลักษณะของนาฏศิลป์ในราชสำนัก
  คนงาม
  รำงาม
  เครื่องแต่งกายงาม
  ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดไม่สัมพันธ์กับสุนทรียภาพที่เกิดจากการรับชมนาฏศิลป์
  โขนยกรบ-ความยิ่งใหญ่
  ละครใน-ความละเมียดละไม
  ละครนอก-ความกระฉับกระเฉง
  กายกรรม-ความอลังการ
3. ในคำร้องของเพลงสรรเสริญพระบารมี “ข้าวรพุทธเจ้า เอามโนและศิระกราน” พยางค์ใดตรงกับจังหวะหนัก
  พุทธ
  และ
  ศิ
  กราน
4. ข้อใดมีความสัมพันธ์กัน
  รามเกียรติ์ + รำศุภลักษณ์อุ้มสม + ปี่พาทย์เครื่องคู่
  อิเหนา + ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ + แต่งกายยืนเครื่อง
  ผู้ชนะสิบทิศ + ปี่พาทย์มอญ + พากย์ชมดง

5. ข้อใดเป็นระดับเสียงของนักร้องหญิง
  อัลโต
  เทเนอร์
  บาริโทน
  เบส
6. จานผสมสีมีหลายขนาดส่วนมากจานผสมสีจะมีสีอะไร
  สีแดง
  สีเหลือง
  สีขาว
  สีดำ
7. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีของภาคกลางทั้งหมด
  ซอสามสาย กระจับปี่ พิณน้ำเต้า
  จะเข้ ซอด้วง พิณน้ำเต้า
  จะเข้ กระจับปี่ พิณเพียะ
  ซออู้ ซอด้วง ซอสามสาย
8. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
  เอกภาพ
  จินตนาการ
  ความสมดุล
  จุดสนใจ
9. ประติมากรรมในข้อใดจัดเป็นกระบวนการเชิงบวก
  รูปปั้นหน้าคนจากดินเหนียว
  บานประตูวัดสุทัศน์
  ประติมากรรมหินรูปเจ้าแม่กวนอิม
  งานแกะสลักน้ำแข็ง
10. ประเภทของงานสถาปัตยกรรมในข้อใดไม่เข้าพวก
  พระที่นั่งอนันตสมาค
  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
  เจดีย์ศรีสุริโยทัย
  พระราชวังบางปะอิน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ