ข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ ม.3 ปี 2552

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดเป็นการใช้จินตนาการในการแสดงออกซึ่งความคิดโดยผ่านการแสดงละครได้อย่างเหมาะสม
  พอลล่าเล่าเหตุการณ์ตื่นเต้นที่ตนประสบมาให้เพื่อนๆ ในห้องฟังพร้อมแสดงท่าทางประกอบเพื่อให้

  เห็นภาพ
  น้ำเชื่อมยืนเอามือไพล่หลังเวลาพูดเพื่อไม่ให้ดูเกะกะ
2. ประติมากรรมในข้อใดจัดเป็นกระบวนการเชิงบวก
  รูปปั้นหน้าคนจากดินเหนียว
  บานประตูวัดสุทัศน์
  ประติมากรรมหินรูปเจ้าแม่กวนอิม
  งานแกะสลักน้ำแข็ง
3. ดินสอที่ใช้ในการร่างภาพได้แก่ดินสอประเภทใด
  ดินสอ 2B
  ดินสอ 3B
  ดินสอ 4B
  ดินสอ 5B
4. ถ้าท่านจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในห้องจัดเลี้ยงของโรงแรมแห่งหนึ่ง เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ ญาติผู้ใหญ่ของท่านได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสูง ซึ่งจะมีแขก100 คน ท่านคิดว่าควรใช้วงดนตรีประเภทใดบรรเลงในงานนี้
  วงโยธวาทิต
  วงขับร้องประสานเสียง
  วงสตริงควอร์เต็ต
  วงซิมโฟนีออร์เคสตร้า
5. ข้อใดเป็นหลักของการวิจารณ์ละครที่ดี
  เลือกใช้ภาษารุนแรงเพื่อเร้าอารมณ์ผู้ฟังหรือผู้อ่าน
  ติหรือชมเพื่อให้เกิดผลในทางบวก
  การเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นข้อบกพร่องอย่างชัดเจน
  ถูกทุกข้อ
6. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นของจิตรกรรมไทย
  เป็นภาพเขียนแบบสองมิติ
  แสดงความรู้สึกของภาพด้วยเส้นและท่าทาง
  แสดงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยสี
  แสดงจุดสนใจโดยคำนึงถึงสัดส่วน
7. ข้อใดมีความสัมพันธ์กัน
  รามเกียรติ์ + รำศุภลักษณ์อุ้มสม + ปี่พาทย์เครื่องคู่
  อิเหนา + ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ + แต่งกายยืนเครื่อง
  ผู้ชนะสิบทิศ + ปี่พาทย์มอญ + พากย์ชมดง

8. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีของภาคกลางทั้งหมด
  ซอสามสาย กระจับปี่ พิณน้ำเต้า
  จะเข้ ซอด้วง พิณน้ำเต้า
  จะเข้ กระจับปี่ พิณเพียะ
  ซออู้ ซอด้วง ซอสามสาย
9. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของเพลงเถาไม่ถูกต้อง
  เริ่มจากทำนองที่ยาวไปหาทำนองที่สั้น
  เริ่มจากทำนองที่สั้นไปหาทำนองที่ยาว
  เริ่มจากอัตราจังหวะช้าไปหาอัตราจังหวะเร็ว
  บรรเลงโดยมีการขับร้อง หรือไม่มีการขับร้องก็ได้
10. ลักษณะของเพลงหน้าพาทย์ที่แตกต่างจากเพลงประเภทอื่น คือ
  ต้องมีบทร้องประกอบเสมอเมื่อมีการบรรเลง
  ใช้ประกอบการแสดงระบำในการแสดงละคร
  ใช้ในพิธีกรรม หรือประกอบการแสดง
  ใช้เฉพาะเจ้านายชั้นสูง หรือพระราชพิธีเท่านั้น
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ