ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.2 ชุดที่ 2

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. W is for _______________.
  van
  wall
  yo-yo

2. X is for _______________.
  x-ray
  window
  map

3. __________ มีความหมายว่า แกะ
  sheep
  dog
  goat

4. Z is for _______________.
  zero
  none
  sun

5. A : I __________ three dolls.
  has
  have
  had

6. __________ มีความหมายว่า นกแก้ว
  bee
  duck
  parrot

7. __________ มีความหมายว่า แมงมุม
  ant
  spider
  fish

8. __________ มีความหมายว่า ข้าว
  rice
  salad
  sandwich

9. __________ มีความหมายว่า ขนมเค้ก
  milk
  ice
  cake

10. Y is for _______________.
  long
  pan
  yellow

ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ