แนวข้อสอบ O-Net วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ในการดูโทรทัศน์ นักเรียนมีหลักในการเลือกดูอย่างไรจึงจะเหมาะสม
  ดูพร้อมกับเพื่อนๆ
  เลือกดูแต่รายการที่ชอบ
  ดูรายการที่คนทั่วไปนิยม
  ดูรายการที่เหมาะสมกับวัย
2. ถ้ามีเพื่อนล้อนักเรียนว่ามีขนาดหน้าอกใหญ่ขึ้น (เพศหญิง) หรือมีเสียงที่แตกห้าว (เพศชาย) นักเรียนควรทำอย่างไร
  ต่อว่าเพื่อนด้วยถ้อยคำรุนแรง
  ไปบอกครูเพื่อให้ลงโทษเพื่อน
  ไม่คุยกับเพื่อนคนที่ล้อนักเรียน
  ไม่โกรธเพื่อน และทำความเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ
3. บุคคลใดมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่สมวัย
  จอยมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย
  ตุ๊กวิ่งและเดินได้อย่างคล่องแคล่ว
  ก้อยรู้สึกดีใจเมื่อคนอื่นชมเชยตนเอง
  บาสเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนที่ถูกทำโทษ
4. หากพบว่าน้ำทะเลมีการลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติ ให้คาดการว่าอาจเกิดคลื่นสึนามิเมื่อทราบว่าอาจจะเกิดคลื่นสึนามิบริเวณที่นักเรียนอยู่ควรปฏิบัติสิ่งใดเป็นสิ่งแรก
  รีบหนีออกจากบริเวณชายฝั่งโดยทันที
  หาที่หลบในอาคารที่มีโครงสร้างแข็งแรง
  รีบอพยพออกจากเส้นทางที่น้ำไหลผ่าน
  รีบอพยพและขนของขึ้นที่สูง
5. ฝนกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฝนอยู่ในวัยใด และควรมีรูปร่างอย่างไร
  วัยเด็ก มีรูปร่างผอม
  วัยรุ่น มีสะโพกผาย
  วัยรุ่น มีผิวหนังอ่อนนุ่ม
  วัยผู้ใหญ่ มีขนขึ้นบนศีรษะ
6. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กมีอาการซึมเศร้า
  ปู่ย่าเป็นผู้เลี้ยงเด็กเอง
  พ่อแม่ทะเลาะกันเสมอ
  พ่อแม่ทำงานนอกบ้าน
  พ่อแม่มีฐานะยากจน
7. การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายมีประโยชน์อย่างไร
  ช่วยสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้สูงขึ้น
  ช่วยทำให้กล้ามเนื้อขามีขนาดใหญ่ขึ้น
  ช่วยทำให้มีบุคลิกภาพที่ดียิ่งขึ้น
  ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
8. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการเล่นเกมแบบผลัด
  ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น
  เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน
  เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่ว
  เพื่อเป็นการเปรียบเทียบความสามารถ
9. การเจ็บป่วยด้วยโรคใดมีสาเหตุมาจากการเกิดภัยธรรมชาติ
  โรคภูมิแพ้
  โรคน้ำกัดเท้า
  โรคไข้เลือดออก
  โรคปากนกกระจอก
10. ถ้าเราท้องผูกเป็นเวลานาน จะส่งผลต่อร่างกายอย่างไร
  ทำให้นอนไม่หลับ
  ทำให้ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น
  ทำให้ผิวหนังขาดความชุ่มชื้น
  ทำให้เป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ