แนวข้อสอบ O-Net วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. เมื่ออากาศร้อน ร่างกายจะมีเหงื่อออกมา เกี่ยวข้องกับระบบใดของร่างกายมากที่สุด
  ระบบไหลเวียนโลหิต
  ระบบย่อยอาหาร
  ระบบขับถ่าย
  ระบบหายใจ
2. ปัญหาสุขภาพที่มีสาเหตุมาจากอากาศเป็นพิษ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเราอย่างไร
  ทำให้สุขภาพจิตเสีย
  ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ
  ทำให้ร่างกายเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย
  ทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับผิวหนัง
3. ข้อใดที่อาจจะทำให้สมาชิกในครอบครัวมีความทุกข์มากที่สุด
  พ่อแม่ทำงานนอกบ้าน
  แม่ให้ลูกช่วยทำงานบ้าน
  พ่อให้ลูกทำการบ้านตอนเย็น
  พ่อดื่มสุราสังสรรค์กับเพื่อนทุกเย็น
4. การเจ็บป่วยด้วยโรคใดมีสาเหตุมาจากการเกิดภัยธรรมชาติ
  โรคภูมิแพ้
  โรคน้ำกัดเท้า
  โรคไข้เลือดออก
  โรคปากนกกระจอก
5. ข้อใดเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความคล่องแคล่วว่องไว
  การต่อตัว
  การนั่งงอตัว
  การวิ่งซิกแซ็ก
  การทำสะพานโค้ง
6. ข้อใดเป็นผลดีที่เกิดจากการมีสมรรถภาพทางกายที่ดีซึ่งสังเกตได้ชัดเจนที่สุด
  เป็นที่รักของครู
  เป็นที่ชื่นชมของเพื่อน
  มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
  เป็นที่สนใจของเพศตรงข้าม
7. ผู้ที่เล่นเป็นตัวสำรองของทีมวอลเลย์บอลคนใดที่ปฏิบัติได้ถูกต้อง
  ป้อมฝึกซ้อมพร้อมเพื่อนในทีมทุกวัน
  แอนหยุดฝึกซ้อมอยู่ที่บ้านด้วยตนเอง
  ต่ายหยุดซ้อมเพื่อไปสืบ
  ข้อมูลทีมคู่แข่ง
8. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในการปฐมพยาบาลผู้ที่มีแผลฟกช้ำ
  ใช้ผ้าเย็นประคบที่บาดแผล
  ใช้ถุงร้อนประคบที่บาดแผล
  ทาขี้ผึ้งบรรเทาอาการปวดบวม
  ทายาใส่แผลสด
9. การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายมีประโยชน์อย่างไร
  ช่วยสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้สูงขึ้น
  ช่วยทำให้กล้ามเนื้อขามีขนาดใหญ่ขึ้น
  ช่วยทำให้มีบุคลิกภาพที่ดียิ่งขึ้น
  ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
10. นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
  ใช้วัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติ
  ใช้วัสดุที่มีอยู่ในบ้านเท่านั้น
  ใช้วัสดุที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
  ใช้วัสดุสังเคราะห์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ