แนวข้อสอบ O-NET การงานอาชีพฯ ม.3 ปี 2557

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์จากการศึกษาข้อมูลของหน่วยงานที่จะต้องไปติดต่อ
  ช่วยให้เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  ช่วยให้ทราบสถานที่ตั้งหน่วยงาน
  ช่วยให้ทราบถึงบริการของหน่วยงาน
  ช่วยให้ทราบเวลาทำการของหน่วยงาน
2. การจัดสวนถาดชื้นกับการจัดสวนถาดแห้งแตกต่างกันที่ข้อใด
  พืชที่ปลูก
  ของตกแต่ง
  ความสวยงาม
  ภาชนะที่ใช้ปลูก
3. ข้อใดคือการชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  E-News
  E-Sourcing
  E-Learning
  E-Payment
4. ข้อใดเป็นการเลือกใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารที่ถูกต้อง
  ใช้ลังถึงนึ่งขนมตาล
  อุ่นหมูทอดด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
  ทำแกงเขียวหวานด้วยหม้อด้ามยาว
  ใช้จานพลาสติกทั่วไปใส่อาหารอุ่นในไมโครเวฟ
5. ข้อใดเป็นธุรกรรมทางการเงิน โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  E-Mail
  E-Banking
  E-Exhibition
  E-Advertising
6. ข้อใด ไม่ใช่ ระบบปฏิบัติการที่นำมาใช้บนอุปกรณ์พกพาประเภท Smartphone
  Ubuntu
  Android
  Symbian
  iPhone OS
7. การจัดเครื่องเรือนแบบติดฝาผนัง เหมาะกับสถานที่ใดมากที่สุด
  ห้องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ห้องรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่า
  ห้องที่ผนังสองด้านขนานกัน
  อาคารชุดหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัด
8. ในการเลือกซื้อเครื่องเรือนควรคำนึงถึงสิ่งใดมากที่สุด
  เลือกซื้อเครื่องเรือนที่มีราคาแพง
  เครื่องเรือนนำเข้าจากต่างประเทศ
  มีประโยชน์ในการใช้สอย ประหยัด
  ซื้อของหายาก ไม้ซ้ำรูปแบบของผู้อื่น
9. ข้อใดเป็นการเลือกใช้เครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมกับงาน
  ใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์ พิมพ์รายงาน 3 หน้า
  ใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์ พิมพ์เอกสารในสำนักงาน
  ใช้เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก พิมพ์หนังสือหลายเล่ม
  ใช้เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก พิมพ์งานในสำนักพิมพ์
10. การประกอบอาหารในข้อใดไม่ใช่ วิธีสงวนคุณค่าอาหาร
  ผัดผักบุ้งโดยใช้ไฟแรง
  ใช้น้ำปริมาณมากเมื่อจะลวกผัก
  นำเนื้อไก่แช่น้ำเย็นแล้วยกขึ้นตั้งไฟต้มซุป
  หั่นหมูชิ้นหนาเพื่อประกอบอาหารประเภทตุ๋น
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ