แนวข้อสอบ O-NET การงานอาชีพฯ ม.3 ปี 2557

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ไฟล์ประเภทใดในข้อต่อไปนี้ที่เก็บข้อมูลในลักษณะตัวอักษร
  ไฟล์เพลง MP3 (.mp3)
  ไฟล์รูปประเภท JPEG (.jpg)
  ไฟล์แสดงผลบนหน้าเว็บ (.html)
  ไฟล์วิดีโอประเภท Movie (.mov)
2. บุคคลในข้อใดต่อไปนี้ที่เพื่อนร่วมงานจะให้ความไว้วางใจต่อการทำงานมากที่สุด
  แดง เป็นบุคคลที่มีความตรงต่อเวลา
  ฟ้า เป็นบุคคลที่มีความสงบเคร่งขรึม
  เขียว เป็นบุคคลที่มีกิริยาสุภาพเรียบร้อย
  ขาว เป็นบุคคลที่พูดจาอ่อนหวานไพเราะ
3. ไม้กวาดในข้อใดใช้สำหรับทำความสะอาดพื้นซีเมนต์ขัดมัน
  ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดขนไก่
  ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดไนลอน ไม้กวาดทางมะพร้าว
  ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดยางพารา ไม้กวาดไนลอน
  ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดขนไก่
4. ข้อใดเป็นหลักการทำงานด้วยความเสียสละ
  ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
  หัวหน้ากลุ่มตัดสินใจถูกเสมอ
  นำความคิดเห็นของสมาชิกมาพิจารณา
  ทำงานส่วนของตนให้เสร็จแล้วรองานจากเพื่อน
5. ข้อใดเป็นการพิจารณาเลือกซื้ออุปกรณ์หน่วยความจำแฟลชได้อย่างเหมาะสม
  เลือกซื้อแฮนดีไดรฟ์ที่มีรูปทรงสวยงาม
  เลือกซื้อแฮนดีไดรฟ์ที่มีราคาย่อมเยา
  เลือกซื้อธัมไดรฟ์ที่มีการรับประกันคุณภาพ
  เลือกซื้อแฮนดีไดรฟ์โดยพิจารณาจากคำโฆษณาและของแถม
6. ข้อใดเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
  การเผยแพร่ความรู้เรื่องอาชญากรรมคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์
  การส่งเสริมจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์แก่เยาวชน
  การบัญญัติกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
  การจัดตั้งหน่วยงานเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
7. ข้อใดเป็นวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีที่สุด
  การลดราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ถูกลง
  จัดหาโปรแกรมที่ป้องกันการเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
  การหาโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีคุณภาพดีมาใช้ในคอมพิวเตอร์
  การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วัยเด็ก
8. นมที่ผ่านการพาสเจอไรส์ ถ้าต้องการเก็บไว้บริโภคนานๆ ควรทำเช่นไร
  แช่ไว้ในน้ำอุ่น
  เก็บไว้ในตู้เย็น
  ตากแดดทิ้งไว้ 1 วัน
  เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง
9. ข้อใดเป็นการดูแลรักษาห้องต่างๆ ในบ้านได้ถูกต้องที่สุด
  ซักเครื่องนอนเดือนละ 1 ครั้ง
  จัดชั้นวางหนังสือไว้ที่ห้องรับแขก
  ในห้องครัวมีอากาศถ่ายเท มีแสงสว่างเพียงพอ
  ขัดพื้นห้องน้ำด้วยผงซักฟอกสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
10. แพรวาได้รับมอบหมายให้นำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ แพรวาควรใช้โปรแกรมใด
  Microsoft Word
  Microsoft Excel
  Microsoft Access
  Microsoft PowerPoint
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ