แนวข้อสอบ O-NET การงานอาชีพฯ ม.3 ปี 2557

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การจัดสวนถาดชื้นกับการจัดสวนถาดแห้งแตกต่างกันที่ข้อใด
  พืชที่ปลูก
  ของตกแต่ง
  ความสวยงาม
  ภาชนะที่ใช้ปลูก
2. หากประตูไม้ตก ทำให้ปิดประตูได้ไม่สนิทมีวิธีการซ่อมอย่างไร
  เปลี่ยนบานพับใหม่ ให้มีขนาดเล็กกว่าเดิม
  หยอดน้ำมันสนทุกบานประตูตรงจุดหมุน
  ถ้าตกเล็กน้อยอาจไสหรือถากส่วนที่ปิดไม่สนิทออก
  ปรับตำแหน่งบานพับใหม่ ติดบานพับ 4 ตัว และเผื่อบานพับให้โตขึ้น
3. บรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษมีข้อดีอย่างไร
  ราคาถูก ป้องกันความชื้นได้
  น้ำหนักเบา มีความคงรูป
  ป้องกันกลิ่น มีความคงรูป
  ป้องกันกลิ่น น้ำหนักเบา
4. ข้อใดเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทย
  การประกาศจับอาชญากรในเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  การจำหน่ายสินค้าราคาแพงกว่าท้องตลาดในเว็บไซต์ของบริษัทแห่งหนึ่ง
  การให้บริการเกมต่อสู้ออนไลน์ของบริษัทเกม
  การนำเสนอภาพถ่ายเปลือยของนางแบบที่ได้รับรางวัลผิวดีในนิตยสารออนไลน์
5. นักเรียนควรเลือกซื้อสแกนเนอร์ในข้อใด
  สแกนเนอร์ที่มีราคาแพง
  สแกนเนอร์ที่มีขนาดใหญ่
  สแกนเนอร์ที่เป็นยี่ห้อที่มีชื่อเสียง
  สแกนเนอร์ที่เป็นยี่ห้อที่มีศูนย์บริการหลายที่
6. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์จากการศึกษาข้อมูลของหน่วยงานที่จะต้องไปติดต่อ
  ช่วยให้เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  ช่วยให้ทราบสถานที่ตั้งหน่วยงาน
  ช่วยให้ทราบถึงบริการของหน่วยงาน
  ช่วยให้ทราบเวลาทำการของหน่วยงาน
7. แพรวาได้รับมอบหมายให้นำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ แพรวาควรใช้โปรแกรมใด
  Microsoft Word
  Microsoft Excel
  Microsoft Access
  Microsoft PowerPoint
8. ข้อใดเป็นการดูแลรักษาห้องต่างๆ ในบ้านได้ถูกต้องที่สุด
  ซักเครื่องนอนเดือนละ 1 ครั้ง
  จัดชั้นวางหนังสือไว้ที่ห้องรับแขก
  ในห้องครัวมีอากาศถ่ายเท มีแสงสว่างเพียงพอ
  ขัดพื้นห้องน้ำด้วยผงซักฟอกสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
9. ข้อใด ไม่ใช่ ระบบปฏิบัติการที่นำมาใช้บนอุปกรณ์พกพาประเภท Smartphone
  Ubuntu
  Android
  Symbian
  iPhone OS
10. การเลือกซื้อปลา ควรเลือกอย่างไร
  เหงือกมีสีแดง ท้องไม่แตก ตาใส
  หัวติดกับตัวแน่น เนื้อแข็งกดไม่ลง
  ตัวเป็นมัน ตาใส เหงือกมีสีแดง มีกลิ่นเล็กน้อย
  ตัวสีน้ำเงินเป็นประกาย ตาใส หัวติดกับลำตัวแน่น
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ