แนวข้อสอบ O-NET การงานอาชีพฯ ม.3 ปี 2557

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. เด็กหญิงแก้วใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทำงาน โดยใช้โปรแกรม PowerPoint จากนั้น เด็กหญิงแก้ว บันทึกงานลงในแฮนดีไดรฟ์เพื่อนำไปใช้ที่โรงเรียน จากข้อความดังกล่าวสิ่งใดคือองค์ประกอบ ของสารสนเทศในส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์
  แฮนดีไดรฟ์
  เด็กหญิงแก้ว
  คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
  โปรแกรม PowerPoint
2. บรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษมีข้อดีอย่างไร
  ราคาถูก ป้องกันความชื้นได้
  น้ำหนักเบา มีความคงรูป
  ป้องกันกลิ่น มีความคงรูป
  ป้องกันกลิ่น น้ำหนักเบา
3. หากครูต้องการบันทึกและวิเคราะห์คะแนนของนักเรียน แล้วแสดงข้อมูลสรุปในรูปแบบของแผนภูมิ ครูควรเลือกใช้ซอฟต์แวร์ใด
  ซอฟต์แวร์นำเสนอ
  ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล
  ซอฟต์แวร์ประมวลคำ
  ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน
4. บุคคลในข้อใดใช้ทรัพยากรในการทำงาน ไม่ ถูกต้อง
  แอปเปิล ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
  ส้ม ใช้สเปรย์จัดทรงผมหมดแล้วนำไปฝังดิน
  องุ่น นำเสื้อผ้าเก่ามาซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานได้
  มะเฟือง นำหลอดไฟใช้แล้วใส่ถุงดำไปทิ้งถังขยะมีพิษ
5. วิธีการประกอบอาหารด้วยการต้ม ลวก และเคี่ยวมีความแตกต่างกันในด้านใด
  วัตถุดิบ
  ระยะเวลา
  เครื่องครัว
  สารอาหาร
6. ข้อใดจัดเป็นมารยาทที่ดีในการใช้เครือข่าย
  สมชายคัดลอกโปรแกรม รูปภาพ หรือสิ่งใดบนอินเทอร์เน็ตมาใช้
  รัชนูนำบัญชีอินเทอร์เน็ตของบริษัทไปใช้ที่บ้าน
  บุญชูพบรูรั่วของระบบและรีบแจ้งผู้ดูแลระบบทันที
  สิทธิพรส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ชวนเชื่อไปให้ผู้อื่นส่งต่อเป็นทอดๆ
7. ในปัจจุบันเครื่องรับโทรทัศน์ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่มีความบางและความคมชัดสูงที่สุด เป็นจอแสดงภาพชนิดใด
  CRT
  LCD
  LED
  PLASMA
8. นุชพักอาศัยอยู่ใกล้ทะเล นุชและเพื่อนๆ จะต้องช่วยกันทำของที่ระลึกจากวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อ นำมาจำหน่ายในงานโรงเรียน นุชและเพื่อนๆ ควรประดิษฐ์สิ่งใด คู่กับวัสดุใด
  ไม้ขนไก่-ขนไก่
  สบู่สมุนไพรมังคุด-เปลือกมังคุด
  เทียนเจล-ทรายสีต่างๆ เปลือกหอย
  ดอกกุหลาบจากเกล็ดปลา-เกล็ดปลาตะเพียน
9. ข้อใดเป็นวิธีการทำความสะอาดพื้นไม้ปาร์เก้ที่ถูกต้อง
  กวาดด้วยไม้กวาดอกหญ้า ขัดพื้นด้วยแปรงลวด
  กวาดด้วยไม้กวาดเสี้ยนตาล ขัดด้วยแปรงขนสัตว์
  กวาดด้วยไม้กวาดดอกหญ้า แล้วถูด้วยผ้าบิดพอหมาด
  กวาดด้วยไม้กวาดเสี้ยนตาล ล้างด้วยน้ำผสมน้ำยาทำความสะอาด
10. การจัดตกแต่งบ้านจำเป็นหรือไม่ที่ต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีราคาแพง จึงจะทำให้บ้านสวยงาม และน่าอยู่อาศัย
  จำเป็น เพราะวัสดุอุปกรณ์ที่สวยงามมีราคาแพง
  จำเป็น เพราะใช้เป็นค่าจ้างงานให้ผู้ที่ชำนาญการจัดและตกแต่ง
  ไม่จำเป็น เพราะมีเวลาอยู่บ้านน้อย จึงไม่เป็นต้องตกแต่งให้สูญเปล่า
  ไม่จำเป็น เพราะสามารถนำวัสดุ อุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านมาใช้ในการจัดและตกแต่งให้สวยงามได้
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ