แนวข้อสอบ O-NET การงานอาชีพฯ ม.3 ปี 2557

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดเป็นการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลมาใช้ในงานอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน
  ใช้ในงานฟาร์มเลี้ยงปลากระชัง
  ใช้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล
  ใช้ในการปลูกผักในแปลงเกษตรดั้งเดิม
  ใช้ในการควบคุมการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ของโรงงาน
2. นมที่ผ่านการพาสเจอไรส์ ถ้าต้องการเก็บไว้บริโภคนานๆ ควรทำเช่นไร
  แช่ไว้ในน้ำอุ่น
  เก็บไว้ในตู้เย็น
  ตากแดดทิ้งไว้ 1 วัน
  เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง
3. การเลือกซื้อผลไม้มาบริโภคในครอบครัว ควรเลือกอย่างไร
  เลือกผลไม้ที่มีตำหนิ
  เลือกผลไม้ที่มีราคาถูก
  เลือกบริโภคผลไม้ตามฤดูกาล
  เลือกไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศ
4. ไฟล์ประเภทใดในข้อต่อไปนี้ที่เก็บข้อมูลในลักษณะตัวอักษร
  ไฟล์เพลง MP3 (.mp3)
  ไฟล์รูปประเภท JPEG (.jpg)
  ไฟล์แสดงผลบนหน้าเว็บ (.html)
  ไฟล์วิดีโอประเภท Movie (.mov)
5. ที่บ้านสมใจปลูกผลไม้ ถ้านักเรียนเป็นสมใจนักเรียนจะประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ใดที่ตรงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ไม้ขนไก่
  มาลัยคล้องมือ
  สบู่สมุนไพรมังคุด
  โมบายเปลือกหอย
6. ข้อใดเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทย
  การประกาศจับอาชญากรในเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  การจำหน่ายสินค้าราคาแพงกว่าท้องตลาดในเว็บไซต์ของบริษัทแห่งหนึ่ง
  การให้บริการเกมต่อสู้ออนไลน์ของบริษัทเกม
  การนำเสนอภาพถ่ายเปลือยของนางแบบที่ได้รับรางวัลผิวดีในนิตยสารออนไลน์
7. ในการเลือกตั้งประธานนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ได้มีการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลต่างๆ ข้อมูลใดต่อไปนี้ถือเป็นสารสนเทศในการเลือกประธานนักเรียน
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
  รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
  คะแนนการเลือกตั้งที่ป้อนสู่คอมพิวเตอร์
  แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลคะแนนการเลือกตั้ง
8. จันทร์ซื้อผักมาเป็นจำนวนมากแต่รับประทานไม่หมด จันทร์ควรเก็บรักษาผักที่เหลืออย่างไร
  ห่อใบตองเก็บไว้ในที่ร่ม
  ใส่ถุงพลาสติก มัดปากถุงให้แน่น เก็บไว้ในที่ร่ม
  ใส่ถุง เจาะรูข้างถุง แช่น้ำไว้ และนำมาผึ่งลมบ้าง
  นำโคนผักแช่น้ำ ใช้ผ้าขาวบางชุบน้ำบิดหมาดคลุม พรมน้ำบ้าง
9. อาหารแปรรูปในข้อใดสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการ น้อย ที่สุด
  น้ำส้มคั้น
  กล้วยฉาบ
  มะม่วงกวน
  ลำไยอบแห้ง
10. บุคคลในข้อใดต่อไปนี้ที่เพื่อนร่วมงานจะให้ความไว้วางใจต่อการทำงานมากที่สุด
  แดง เป็นบุคคลที่มีความตรงต่อเวลา
  ฟ้า เป็นบุคคลที่มีความสงบเคร่งขรึม
  เขียว เป็นบุคคลที่มีกิริยาสุภาพเรียบร้อย
  ขาว เป็นบุคคลที่พูดจาอ่อนหวานไพเราะ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ