แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ขันโตกหมายถึงข้อใด
  ภาชนะใส่อาหาร
  ภาชนะที่วางใส่อาหาร
  งานเลี้ยงอาหาร
  อาหารชนิดหนึ่ง
2. ข้อใดคือลักษณะของพยัชนะไทย
  41 รูป 20 เสียง
  42 รูป 32 เสียง
  40 รูป 32 เสียง
  44 รูป 20 เสียง
3. ฟังหูไว้หูมีความหมายตรงกับข้อใด
  อย่าฟังความข้างเดียว
  อย่าฟังโดยไม่จดลงไป
  อย่าฟังความคนแปลกหน้า
  อย่าด่วนสรุปทันทีที่ได้ฟัง
4. 500 400 200 -100 .....
  0
  100
  -200
  -500
5. ข้อใดมีค่ามากที่สุด
  a×1
  a+1
  a ÷1
  a-1
6. ศิลปาชีพมาจากคำสนธิว่าอะไร
  ศิละ+ปาชีพ
  ศิลปา+ อาชีพ
  ศิลปะ+อาชีพ
  ศิลา+อาชีพ
7. ข้อใดใช้บัน ไม่ถูกต้อง
  บันลัย
  บันจวบ
  บันดล
  บันลือ
8. ข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง
  ปทุม
  ประทีบ
  ประถม
  ประฏิมา
9. ผู้ร้ายย่อมได้รับโทษจำคุก…..คำพิพากษาของศาล
  กับ
  ตาม
  ต้อง
  โดย
10. จำแนกแผลงมาจากคำใด
  แปลก
  แตก
  แจก
  แขก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ