แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. เป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่ง เมื่อ…….วาจาออกไปแล้วก็ต้องทำให้ได้
  กล่าว
  สั่ง
  ลั่น
  หลุด
2. ข้อใดมีเนื้อความขัดแย้งกัน
  เธอไม่ไปเที่ยวหัวหินหรือ
  กว่าถั่วจะสุกงาก้ไหม้
  เพราะเขาขยันเขาถึงสอบได้คะแนนดี
  พอครูเข้ามานักเรียนก็แสดงความเคารพ
3. คำว่าคมนาคมมีกี่พยางค์
  2 พยางค์
  3พยางค์
  4 พยางค์
  5 พยางค์
4. 500 400 200 -100 .....
  0
  100
  -200
  -500
5. กำลังสำคัญอันดับแรกของคนคือกำลังศรัทธาและความเชื่อมั่น ไม่ว่าเราจะทำงานอะไรกับใคร เพื่อสิ่งใด ถ้าหากขาดความเชื่อมั่นในงาน ในผู้ร่วมงานในเป้าหมายของงานที่ทำแล้ว จะไม่มีความหวังและความขวนขวายก้จะทำให้ปฏิบัติงานสำเร็จได้โดยยาก
ถ้าขาดสิ่งใดงานจะสำเร็จยาก
  ความศรัทธา
  ความศรัทธา
  เป้าหมาย
  ความขวนขวาย
6. ข้อใดสะกดได้ถูกต้อง
  รย่อม
  พยศ
  ชง่อน
  ชะมด
7. เพื่อนขอ………..วันไปดูการแข่งขันวิ่ง……………
  ผลัด-ผลัด
  ผัด-ผัด
  ผลัด-ผัด
  ผัด-ผลัด
8. จงเรียงประโยคต่อไปนี้
1. ที่กอบกิจการเลิศประเสริฐสุนร์
2. มนุษย์เรามีดีในชีวิต
3. ไว้เป็นทุนไปข้างหน้าสถาวร
4. ทำความชอบมอบไว้เป็นใบบุญ
  4 3 1 2
  2 1 4 3
  1 4 3 2
  3 4 2 1
9. ข้อใดมาจากภาษาจีนทั้งหมด
  กุ๊กกิ๊ก ตรา
  เกี๊ยว เต้าส่วน
  ฟอร์ด กำนัล
  ยุโรป กระบะ
10. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง
  ภรรยา อ่านว่า พัน-ระ-ยา
  ภารธุรา อ่านว่า พา-ระ-ทุ-ระ
  มรณา อ่านว่า มอ-ระนา
  มารษา อ่านว่า มาน-ระ-สา
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ