แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง
  มะขาม
  ตะขาบ
  สะใภ้
  ชเอม
2. ข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง
  อำมาตย์
  อัมฤต
  อัมรินทร์
  กำมลาสน์
3. ข้อใดมาจากภาษาจีนทั้งหมด
  กุ๊กกิ๊ก ตรา
  เกี๊ยว เต้าส่วน
  ฟอร์ด กำนัล
  ยุโรป กระบะ
4. ข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง
  ปทุม
  ประทีบ
  ประถม
  ประฏิมา
5. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง
  ภรรยา อ่านว่า พัน-ระ-ยา
  ภารธุรา อ่านว่า พา-ระ-ทุ-ระ
  มรณา อ่านว่า มอ-ระนา
  มารษา อ่านว่า มาน-ระ-สา
6. ข้อใดอ่านออกเสียงสองพยางค์
  จักจี้
  ชักเย่อ
  จุกจิก
  สัปหงก
7. จงเรียงประโยคต่อไปนี้
1. ความงามคือคุณสมบัติของสิ่งต่างๆ
2. ติดตรึงใจอยู่เป็นนิจ
3. ทำให้ผู้ได้เห็น ได้สัมผัส
4. เกิดความชื่นชมยินดีเบิกบาน
  2 3 4 1
  1 3 2 4
  3 2 1 4
  1 3 4 2
8. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง
  รอมร่อ อ่านว่า รอม-มะ-ร่อ
  วนิพก อ่านว่า วะ-นิบ-พก
  วัยวุฒิ อ่านว่า ไว-ยะ-วุด-ทิ
  วิตถาร อ่านว่า วิด-ตะ-ถาน
9. ข้อใดใช้ภาษาได้ถูกต้อง
  ห้ามนักเรียนตัดผมยาว
  สมศักดิ์อยู่กินกับคุณพ่อตั้งแต่อายุได้ 1 ขวบ
  คุณพ่อไปทุกประเทศในยุโรปยกเว้นปารีสกับลอนดอน
  บ้านหลังนี้ใหญ่โตโอฬารจริงๆ
10. ข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง
  ดาวดึง
  ดุลยพินิจ
  ประพฤติ
  โลกนิติ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ