แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดใช้การรันต์ไม่ถูกต้อง
  โจทก์
  ดุริยางค์
  ดึกดำบรรพ์
  เซลลูลอยส์
2. ข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง
  มะขาม
  ตะขาบ
  สะใภ้
  ชเอม
3. 500 400 200 -100 .....
  0
  100
  -200
  -500
4. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง
  ผลกรรม อ่านว่า ผน-กำ
  ผลผลิต อ่านว่า ผน-ผะ-หลิด
  ผลิตภัณฑ์ อ่านว่า ผะ-หลิด-พัน
  พรหมลิขิต อ่านว่า พรม-มะ-ลิ-ขิด
5. เรารู้สึก….ที่….ของเราสำเร็จ
  เต็มใจ- แผนการ
  ภูมิใจ-แผนการ
  ตื่นเต้น-แผนการ
  ภาคภูมิใจ-แผนการ
6. 12 17 16 23 20 30 24 ........
  26
  29
  34
  38
7. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง
  สตรี อ่านว่า สะ-ตรี
  สมมาตร อ่านว่า สม-มาด
  สมรรถนะ อ่านว่า สะ-มัด-ถะ-พาบ
  สรรพวิชา อ่านว่า สัน-พะ-วิ-ชา
8. หยุด!อาจมีคนร้าย…..อยู่ในคนกลุ่มนี้ก็ได้
  เคลือบแฝง
  แอบแฝง
  ซ่อน
  ซุกซ่อน
9. 100 99 95 86 70 .....
  35
  42
  45
  46
10. ข้อใดใช้คำว่าถึงในรูปสำนวน
  ใจถึงเสียอย่าง สบายไปแปดอย่าง
  ถึงที่ตายแล้วอย่าเสียใจเลย
  ไกลเท่าไหร่ก็ไปให้ถึง
  ฟุตบอลสนุกถึงลูกถึงคน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ