แนวข้อสอบบรรจุข้าราชการ เรื่อง อนุกรม

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. 3 4 7 5 6 11 7 8 15 9 10 ...............
  16
  17
  18
  19
2. 2 8 4 6 8 4 ...............
  5
  8
  12
  16
3. 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 ...............
  5
  6
  7
  8
4. 3 6 18 4 7 ...............
  5
  12
  27
  28
5. 16 21 18 23 20 25 ...............
  5
  8
  12
  16
6. 7 14 11 22 16 30 ...............
  22
  16
  11
  3
7. 3 9 4 16 5 25 6 36 7 ...............
  41
  45
  49
  52
8. 25 21 17 13 9 5 ...............
  1
  2
  3
  4
9. 87 78 70 63 57 52 ...............
  58
  48
  42
  38
10. 1 3 5 7 9 11 13 ...............
  14
  15
  16
  17
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ