รอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบันปี 2557-2558

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. สภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิกจำนวนเท่าใด
  200 คน
  ไม่เกิน 200 คน
  220 คน
  ไม่เกิน 220 คน
2. ดอกไม้ประจำประเทศมาเลเซียคือดอกอะไร
  ดอกลำดวน
  ดอกชบา
  ดอกประดู่
  ดอกลั่นทม
3. แชมป์ฟุตบอลโลก 2014 ที่บราซิลคือชาติใด
  บราซิล
  เยอรมัน
  ฮอลแลนด์
  อาร์เจนติน่า
4. คณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ายึดอำนาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่เท่าใด
  22 เมษายน 2557
  22 พฤษภาคม 2557
  22 มิถุนายน 2557
  22 กรกฎาคม 2557
5. หมวดบทบัญญัติเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ซึ่งยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ตามประกาศคณะรักษา ความสงบแห่งชาติฉบับที่เท่าใด
  1/2557
  2/2557
  10/2557
  11/2557
6. เมื่อมีกรณีที่เกิดขึ้นนอกวงงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีศาลฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุดจะขอให้ใครวินิจฉัยก็ได้
  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ศาลรัฐธรรมนูญ
  นายกรัฐมนตรี
7. รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 กำหนดให้มี สนช ในมาตรา 6 จำนวนเท่าใด
  จำนวน 220 คน
  จำนวนไม่เกิน 220 คน
  จำนวน 250 คน
  จำนวนไม่เกิน 250 คน
8. นโยบายเร่งด่วนของ รมว ศธ ณรงค์ พิพัฒนาศัย กำหนดดำเนินภายในกี่เดือนข้อใดถูกต้อง
  1 เดือน
  2 เดือน
  3 เดือน
  4 เดือน
9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่เท่าใด
  20 กรกฎาคม 2557
  21 กรกฎาคม 2557
  22 กรกฎาคม 2557
  24 กรกฎาคม 2557
10. งบประมาณรายจ่ายปี 2558 เป็นงบประมาณแบบใด
  สมดุล
  ขาดดุล
  เกินดุล
  สมดุล แบบ PBB
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ