แนวข้อสอบ O-NET การงานอาชีพฯ ป.6 ปี 2557

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ใครใช้เครื่องมือในโปรแกรมเพนต์ไม่เหมาะสม
2. “แก้วรู้ว่าแกงส้มชามนี้มีรสเปรี้ยว” จากข้อความ การรับรสชาติเปรียบได้กับการทำงานของสิ่งใดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  แผงแป้นอักขระ
  แฟลชไดรฟ์
  จอภาพ
  ซีพียู
3. กิ่งลักษณะใดไม่เหมาะจะนำมาทำเป็นกิ่งตอน
  กิ่งอ่อนสีเขียว
  กิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนที่มีใบติดอยู่
  กิ่งที่ปราศจากโรคและแมลง
  กิ่งที่ตั้งตรงหรือเอียงเล็กน้อย
4. เครื่องมือช่างในข้อใดจัดอยู่ในประเภทเดียวกับไขควง
  เลื่อยตัดเหล็ก
  ประแจปากตาย
  ค้อน
  สิ่ว
5. การซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ จะต้องปฏิบัติสิ่งใดเป็นอันดับแรก
  ตรวจสอบสภาพของสิ่งของเครื่องใช้ที่จะซ่อม
  หาสาเหตุที่ทำให้สิ่งของเครื่องใช้เกิดความชำรุด
  ประเมินทางเลือกในการซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้
  สรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้
6. งานประดิษฐ์ประเภทใดถือว่าเป็นงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย
  งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
  งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
  งานประดิษฐ์จากกระดาษหรือผ้า
  งานประดิษฐ์จากดอกไม้ ใบตอง
7. ใครปฏิบัติตนในการดูแลรักษาของใช้ต่างๆ ภายในบ้านได้ถูกต้อง
  จุ้ยทาน้ำมันกันสนิมจอบก่อนเก็บ
  จ๋าเสียบปลั๊กเครื่องซักผ้าหลังจากล้างมือ
  จ๊อบใช้ผ้าเปียกเช็ดทำความสะอาดโต๊ะไม้
  จิ๊บใช้หม้ออะลูมิเนียมทำกับข้าวเสร็จแล้ววางทิ้งไว้
8. ใครปฏิบัติได้ถูกต้อง
  ว่านพรมน้ำหัวหอมเพราะกลัวจะเหี่ยว
  วิวใช้มีดคมๆ ตัดบวบจากลำต้น เพื่อไม่ให้บวบช้ำ
  แวววางผักบุ้งซ้อนกันหลายๆ ชั้น เพื่อประหยัดพื้นที่
  วุ้นเก็บกะเพรามาและวางไว้ตากแดด เพื่อฆ่าเชื้อโรค
9. การเลือกใช้เครื่องมือเกษตร ควรคำนึงถึงสิ่งใด
  ราคา
  ลักษณะงาน
  ความสะอาด
  ความสวยงาม
10. ใครเลือกใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ทำงานได้เหมาะสม
  ต้อยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลในการทำบัตรอวยพร
  ตู๋ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์นำเสนอแผนภูมิ
  เต๋าใช้โปรแกรมเพนต์ในการทำรายงานจำนวนหลายหน้า
  ต้อมใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดคิดคำนวณสูตรต่างๆ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ