แนวข้อสอบ O-NET การงานอาชีพฯ ป.6 ปี 2557

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดเป็นการจัดเก็บสิ่งของได้อย่างเหมาะสม
  พับและเก็บเสื้อที่ไม่ค่อยได้ใส่ไว้ใต้เตียง
  เก็บบัตรประชาชนไว้ในกระเป๋าสตางค์
  เก็บสูติบัตรไว้ในกระเป๋านักเรียน
  เก็บนิทานเล่มโปรดไว้ใต้หมอน
2. ใครปฏิบัติได้ถูกต้อง
  ตุ๊กรีดผ้าครั้งละตัว เพื่อเป็นการประหยัดเวลา
  ต้อมรีดผ้าทุกชนิดด้วยไฟแรง เพื่อให้ผ้าเรียบเร็ว
  นิ่มแช่ผ้าขาวและผ้าสีรวมกัน เพื่อประหยัดผงซักฟอก
  น้อยใช้แปรงแปรงผ้าบริเวณที่สกปรกมาก เพื่อช่วยทุ่นแรงในการขยี้
3. ข้อใดไม่ใช่วิธีลบแฟ้มเอกสาร
  คลิกแฟ้มค้างไว้ แล้วลากไปปล่อยใน Recycle Bin
  คลิกขวาที่แฟ้ม แล้วคลิก Delete จากนั้นคลิก Yes
  คลิกที่แฟ้ม แล้วกด ปุ่ม Delete ที่แผงแป้นอักขระ จากนั้นคลิก Yes
  คลิกแฟ้ม แล้วคลิกสัญรูป Move to จากนั้นคลิก Desktop และคลิก Move
4. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่หลักของซอฟต์แวร์ระบบ
  ใช้ในการจัดการหน่วยความจำ
  ใช้เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์
  ใช้ในการค้นหาและกำจัดไวรัสในคอมพิวเตอร์
  ใช้ในการจัดการหน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออก
5. ถ้าต้องการทำให้เชือกสีขาวมีสีสัน เพื่อนำไปตกแต่งงานประดิษฐ์ ควรเลือกใช้สีชนิดใด
  สีไม้
  สีน้ำ
  สีเมจิก
  สีเทียน
6. การทำบัญชีครัวเรือนไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณธรรมข้อใด
  ความขยัน
  ความมีวินัย
  การประหยัด
  ความรอบคอบ
7.

8. ข้อใดเป็นพฤติกรรมการหารายได้ระหว่างเรียนที่ไม่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน
  ด.ญ.แป้งเก็บขวดน้ำพลาสติกไปขาย
  ด.ญ.น้อยช่วยแม่ขายข้าวแกงที่ตลาด
  ด.ช.ก้องนำหนังสือการ์ตูนไปให้เพื่อนเช่า
  ด.ช.โต้งขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างส่งผู้โดยสาร
9. ถ้าไม้ดอกที่เราปลูกไม่ออกดอก เราควรปฏิบัติอย่างไร
  ใส่ปุ๋ยสูตรเร่งดอกในปริมาณมากๆ
  รดน้ำในปริมาณมากๆ ทุกวัน วันละหลายหน
  ถอนไม้ดอกนั้นทิ้ง แล้วปลูกไม้ดอกชนิดใหม่แทน
  ศึกษาข้อมูลการปลูกจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อนำมาใช้ในการปลูก
10. การซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ จะต้องปฏิบัติสิ่งใดเป็นอันดับแรก
  ตรวจสอบสภาพของสิ่งของเครื่องใช้ที่จะซ่อม
  หาสาเหตุที่ทำให้สิ่งของเครื่องใช้เกิดความชำรุด
  ประเมินทางเลือกในการซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้
  สรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ