แนวข้อสอบ O-NET การงานอาชีพฯ ป.6 ปี 2557

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ใครปฏิบัติได้ถูกต้อง
  ตุ๊กรีดผ้าครั้งละตัว เพื่อเป็นการประหยัดเวลา
  ต้อมรีดผ้าทุกชนิดด้วยไฟแรง เพื่อให้ผ้าเรียบเร็ว
  นิ่มแช่ผ้าขาวและผ้าสีรวมกัน เพื่อประหยัดผงซักฟอก
  น้อยใช้แปรงแปรงผ้าบริเวณที่สกปรกมาก เพื่อช่วยทุ่นแรงในการขยี้
2. ขณะที่เรากำลังอ่านหนังสือสอบอยู่ แล้วแม่ถือของกลับมาจากตลาด เราควรปฏิบัติอย่างไร
  กล่าวทักทายพร้อมแสดงความเคารพ แล้วอ่านหนังสือต่อ
  เข้าไปช่วยแม่ถือของ แล้วนำไปเก็บให้เรียบร้อย
  เรียกให้คนอื่นมาช่วยแม่ถือของ
  อ่านหนังสือต่อ
3. อาชีพใดมีลักษณะคล้ายคลึงกับอาชีพช่างตัดเสื้อมากที่สุด
  ทหาร
  แม่ค้า
  ผู้พิพากษา
  พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
4. การซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ จะต้องปฏิบัติสิ่งใดเป็นอันดับแรก
  ตรวจสอบสภาพของสิ่งของเครื่องใช้ที่จะซ่อม
  หาสาเหตุที่ทำให้สิ่งของเครื่องใช้เกิดความชำรุด
  ประเมินทางเลือกในการซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้
  สรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้
5. ข้อใดต่างจากพวก
  ปุ๋ยชีวภาพ
  ปุ๋ยผสม
  ปุ๋ยหมัก
  ปุ๋ยคอก
6. ข้อใดใช้เครื่องมือเกษตรไม่เหมาะสมกับงาน
  ใช้จอบขุดขุดต้นกล้าไปปลูก
  ใช้มีดดายหญ้าลิดกิ่งไม้
  ใช้จอบถากถากหญ้า
  ใช้พลั่วผสมผสมดิน
7. ถ้าแม่ตักเตือนนักเรียน แต่นักเรียนไม่ได้ทำผิด นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
  รีบพูดแทรกทันทีเพื่อชี้แจงว่าตนเองไม่ได้ทำผิด
  ฟังด้วยอาการสำรวมจนแม่พูดเสร็จ จึงเดินหนี
  อธิบายข้อเท็จจริงด้วยถ้อยคำที่สุภาพ
  เดินหนีทันที
8. จากข้อความนี้ แสดงว่าแป๋วใช้ใช้ความคิดในลักษณะใดมากที่สุด

  มีความคิดริเริ่ม
  มีความคล่องในการคิด
  มีความคิดละเอียดลออ
  มีความยืดหยุ่นในการคิด
9. ตอนเย็นหลังเลิกเรียน ตุ้ยหกล้มในสนามฟุตบอล ทำให้ชายกางเกงลุ่ย จากข้อความนี้ ตุ้ยควรจะทำการซ่อมแซมกางเกงด้วยวิธีใด จึงจะเหมาะสมที่สุด
  การปะ
  การสอย
  การด้น
  การเนา
10. ข้อใดหมายถึงงานประดิษฐ์
  ผลงานที่เกิดจากการประดิษฐ์ เรียกว่าสิ่งประดิษฐ์
  งานที่มีการสร้างและพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเสมอ
  งานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ขึ้นตามวัตถุประสงค์
  งานที่เกิดจากความคิดของมนุษย์เพื่อใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ