แบบทดสอบเรื่องภาษาจีนขั้นพื้นฐาน

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. 正确
  ถูกต้อง
  ไม่ถูก
  แยู่
  ดี
2. 白菜
  ผักกาดขาว
  ต้นหอม
  พริก
  มะนาว
3. คำในข้อใดแทนตัวเลข 15?
  一 五
  十 五
  一 十五
  五 一
4. 好
  ไม่ดี
  ดี
  ไม่สบาย
  ร้าย
5. 白天
  กลางวัน
  ฟ้า
  กลางคืน
  ฟ้าร้อง
6. 他
  หนู
  นก
  ฉัน
  เขา
7. 汉语 hànyǔ แปลว่าอะไร ??
  ภาษาต่างประเทศ
  ภาษาจีน
  ภาษาไทย
  คำศัพท์
8. คำทักทายในภาษาจีนคือข้อใด?
  hěn máng.
  míngtiān jiàn
  zàijiàn
  nǐ hǎo!
9. 对不起 duì bù qĭ แปลว่าอะไร ??
  ขอโทษ
  ขอบคุณ
  ไม่เป็นไร
  เกรงใจ
10. 小 คืออะไร
  สูง
  เล็ก
  ต่ำ
  ใหญ่
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ