แบบทดสอบเรื่องภาษาจีนขั้นพื้นฐาน

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ĕn hăo แปลว่าอะไร?
  สวัสดี
  สบายดี
  ราตรีสวัสดิ์
  เเน่นอน
2. 白菜
  ผักกาดขาว
  ต้นหอม
  พริก
  มะนาว
3. 百分百
  เศษส่วน
  ร้อยเปอร์เซ็นต์
  จำนวนเต็ม
  ส่วนเกิน
4. คำทักทายในภาษาจีนคือข้อใด?
  hěn máng.
  míngtiān jiàn
  zàijiàn
  nǐ hǎo!
5. 汉语 hànyǔ แปลว่าอะไร ??
  ภาษาต่างประเทศ
  ภาษาจีน
  ภาษาไทย
  คำศัพท์
6. 好
  ไม่ดี
  ดี
  ไม่สบาย
  ร้าย
7. 右 แปลว่าอะไร
  ขึ้น
  ลง
  มือ
  ขวา
8. 小 คืออะไร
  สูง
  เล็ก
  ต่ำ
  ใหญ่
9. 正确
  ถูกต้อง
  ไม่ถูก
  แยู่
  ดี
10. 大 คืออะไร
  เบา
  หนัก
  ใหญ่
  สูง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ