แบบทดสอบเรื่องภาษาจีนขั้นพื้นฐาน

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. คำทักทายในภาษาจีนคือข้อใด?
  hěn máng.
  míngtiān jiàn
  zàijiàn
  nǐ hǎo!
2. 大 คืออะไร
  เบา
  หนัก
  ใหญ่
  สูง
3. จงแปลประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาจีน คุณจะไปไหน
  wŏ huí xuéxiào
  wŏ qù?
  nĭ qù bú qù ?
  nǐ qù năr ?
4. จงแปลประโยคต่อไปนี้ hànyŭ nán ma?
  คุณเรียนภาษาจีนไหม
  ภาษาจีนไม่ยาก
  ภาษาจีนยากไหม
  คุณเรียนภาษาจีนที่ไหน
5. 白 คืออะไร
  ส้ม
  ขาว
  แดง
  ม่วง
6. ข้อใดเรียงจากตัวเลขมากไปหาน้อยได้ถูกต้อง?
  yī èr sān
  shí jiŭ bā
  sān sì wŭ
  qī liù shí
7. 左 คืออะไร
  ขา
  เตี้ย
  ซ้าย
  บน
8. 白开水
  น้ำส้ม
  น้ำเปล่า
  น้ำชา
  น้ำผลไม้
9. ĕn hăo แปลว่าอะไร?
  สวัสดี
  สบายดี
  ราตรีสวัสดิ์
  เเน่นอน
10. 右 แปลว่าอะไร
  ขึ้น
  ลง
  มือ
  ขวา
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ