แบบทดสอบเรื่องภาษาจีนขั้นพื้นฐาน

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. 好
  ไม่ดี
  ดี
  ไม่สบาย
  ร้าย
2. คำในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
  bàba
  māma
  shíèr
  dìdi
3. 坏 แปลว่าอะไร
  เลว
  ดี
  สบาย
  น่าดู
4. 大 คืออะไร
  เบา
  หนัก
  ใหญ่
  สูง
5. 对不起 duì bù qĭ แปลว่าอะไร ??
  ขอโทษ
  ขอบคุณ
  ไม่เป็นไร
  เกรงใจ
6. 白天
  กลางวัน
  ฟ้า
  กลางคืน
  ฟ้าร้อง
7. จงแปลประโยคต่อไปนี้ hànyŭ nán ma?
  คุณเรียนภาษาจีนไหม
  ภาษาจีนไม่ยาก
  ภาษาจีนยากไหม
  คุณเรียนภาษาจีนที่ไหน
8. 上 面 แปลว่าอะไร
  ข้างบน
  เลี้ยวซ้าย
  เลี้ยวขวา
  ข้างล่าง
9. คำในข้อใดแทนตัวเลข 15?
  一 五
  十 五
  一 十五
  五 一
10. 正确
  ถูกต้อง
  ไม่ถูก
  แยู่
  ดี
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ