แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ธาตุกัมมันตรังสีชนิดใดใช้คำนวณหาอายุซากดึกดำบรรพ์
  1 เรเดียม-226
  2 โคบอลต์-60
  3 คาร์บอน-14
  4 ฟอสฟอรัส-32
2. สารละลาย X เป็นของเหลวใส สีฟ้า ถ้าต้องการทราบว่าสารละลาย X มีอะไรเป็นตัวทำละลายต้องแยกสารด้วยวิธีการใด
  1 การกลั่น
  2 การกรอง
  3 การระเหย
  4 การตกผลึก
3. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโรคและพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุของโรคได้ถูกต้อง
  1 โรคตับแข็ง-ดื่มสุรา
  2 โรคถุงลมโป่งพอง-เครียด
  3 โรคกระเพาะอาหาร-สูบบุหรี่
  4 โรคมะเร็งลำไส้-พักผ่อนไม่เพียงพอ
4. ผลการทดสอบใดที่เป็นผลมาจากสารอาหารประเภทโปรตีน
  1 เกิดตะกอนสีดำ
  2 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
  3 สีของสารละลายเปลี่ยนเป็นสีม่วง
  4 สีของสารละลายเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน
5. ข้อความใดต่อไปนี้กล่าว ไม่ถูกต้อง
  1 ปฏิกิริยาเคมีบางชนิดก่อให้เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อม
  2 ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นมากมายมีทั้งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือนานเป็นเดือน
  3 แบตเตอรี่ชนิดต่าง ๆ มีสารที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ถ้าการใช้ การจัดเก็บไม่ถูกวิธี
  4 ปฏิกิริยาเคมีทุกชนิดมีประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ถ้ารู้จักควบคุมอัตราการ เกิดปฏิกิริยา
6. ร้านขายอาหารควรจะเลือกใช้ภาชนะชนิดใดบรรจุน้ำส้มพริกดอง
  1 แก้ว
  2 เหล็ก
  3 สังกะสี
  4 พลาสติก
7. น้ำมันหอมระเหยจากกลิ่นของพืชชนิดต่าง ๆ เช่น สะระแหน่ พริกไทย หัวหอม และกานพลูใช้การสกัดด้วยวิธีใด
  1 การกลั่นธรรมดา
  2 การกลั่นด้วยไอน้ำ
  3 การกลั่นลำดับส่วน
  4 การใช้ตัวทำละลาย
8. เมื่อแก๊สซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ได้รับความชื้นในอากาศจากเมฆและฝน จะเกิดการรวมตัวเป็นสารใด
  1 กรดไนตริก
  2 กรดไนตรัส
  3 กรดกำมะถัน
  4 กรดไฮโดรคลอริก
9. อาหารในระบบย่อยอาหารที่ถูกย่อยบริเวณกระเพาะอาหารมีความแตกต่างจากอาหารในระบบขับถ่ายที่อยู่บริเวณลำไส้ใหญ่หรือไม่ ลักษณะใด
  1 แตกต่างกัน อาหารในระบบย่อยอาหารมีโมเลกุลใหญ่กว่าอาหารในระบบขับถ่าย
  2 แตกต่างกัน อาหารในระบบย่อยอาหารถูกเอนไซม์ย่อยให้มีขนาดเล็กลง ส่วนอาหารในระบบขับถ่ายถูกดูดน้ำกลับทำให้เหนียวและแข็ง
  3 ไม่แตกต่างกัน เพราะร่างกายไม่มีระบบที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของอาหาร
  4 ไม่แตกต่างกัน เพราะเมื่ออาหารถูกบดเคี้ยวที่ปากจะเข้าสู่อวัยวะในระบบย่อยอาหารโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอีก
10. การดำรงชีวิตของคนเรามีโอกาสได้รับสารเป็นพิษจากสารประเภทใดมากที่สุด
  1 กำจัดแมลง
  2 ทำความสะอาด
  3 ทำเครื่องสำอาง 4 ปรุงแต่งอาหาร

ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ