แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การผสมเทียมมีข้อด้อยกว่าการถ่ายฝากตัวอ่อนในเรื่องใด
  1 ทำได้ง่ายกว่า
  2 ได้พันธุ์ที่ดีกว่า
  3 ระยะเวลาตั้งท้องน้อยกว่า
  4 ได้ลูกน้อยกว่าในช่วงเวลาเท่ากัน
2. ถ้าต้องการทราบว่าสารละลายชนิดหนึ่งมีอะไรเป็นตัวทำละลายต้องใช้วิธีการใด
  1 ต้ม
  2 กลั่น
  3 กรอง
  4 ระเหย
3. ระบบย่อยอาหารทำงานประสานกับระบบหายใจในเรื่องใด
  1 ระบบย่อยอาหารลำเลียงอาหารที่ย่อยแล้วไปเลี้ยงเซลล์ ระบบหายใจนำแก๊สออกซิเจนเข้าสู่เซลล์
  2 ระบบย่อยอาหารย่อยอาหารให้มีโมเลกุลเล็กลง ระบบหายใจนำออกซิเจนไปใช้ในปฏิกิริยาสลายอาหาร
  3 ระบบย่อยอาหารดูดซึมอาหารเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจนำอาหารที่เข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือดไปใช้ในปฏิกิริยาการหายใจ
  4 ระบบย่อยอาหารย่อยและกำจัดอาหารที่เป็นพิษออกนอกร่างกาย ระบบหายใจดูดซึมอาหารที่เหลือจากการกำจัดของระบบย่อยอาหารไปใช้ในการหายใจ
4. ถ้าตั้งสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตไว้ในห้องนาน 4 วัน แล้วพบว่าไม่ตกผลึก ข้อสรุปใดกล่าวถูกต้อง
  1 สารละลายนั้นเป็นสารไม่บริสุทธิ์
  2 สารละลายไม่อิ่มตัว จึงไม่ตกผลึก
  3 คอปเปอร์ซัลเฟตเป็นสารที่ไม่มีผลึก
  4 สารไม่ตกผลึกเพราะตัวทำละลายเป็นของเหลว
5. น้ำส้มสายชูปลอมก่อให้เกิดโทษกับร่างกายต่อระบบใดมากที่สุด
  1 ทางเดินหายใจ
  2 ประสาทและหัวใจ
  3 ย่อยอาหารและเนื้อเยื่อ
  4 หมุนเวียนโลหิตและอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย
6. สารมลพิษที่ออกมาจากท่อไอเสียรถยนต์ประกอบด้วยสารชนิดใด
  1 ออกไซด์ของซัลเฟอร์
  2 คาร์บอนมอนอกไซด์
  3 ออกไซด์ของไนโตรเจน
  4 ข้อ 2 และ 3
7. ปฏิกิริยาระหว่างของแข็งกับแก๊สชนิดหนึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ถ้าต้องการทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น จะต้องทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไร
  1 ลดอุณหภูมิลง
  2 ลดความดันของแก๊ส
  3 รักษาความดันให้คงที่
  4 ลดขนาดของของแข็งลง
8. ถ้าเราใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่ออาหารอาหารจะมีสารพิษชนิดใดปนเปื้อน
  1 ตะกั่ว
  2 โบรไมด์
  3 อะลูมิเนียม
  4 เกลือซัลเฟต
9. สารละลาย X เป็นของเหลวใส สีฟ้า ถ้าต้องการทราบว่าสารละลาย X มีอะไรเป็นตัวทำละลายต้องแยกสารด้วยวิธีการใด
  1 การกลั่น
  2 การกรอง
  3 การระเหย
  4 การตกผลึก
10. กัมมันตภาพรังสีเกิดจากอะไร
  1 การเปลี่ยนระดับพลังงานอะตอม
  2 อะตอมเสียภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า
  3 การเปลี่ยนแปลงสภาพของนิวเคลียส
  4 การจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนในอะตอม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ