แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกเกษตร

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในปมรากถั่วสามารถเมธาตุใดให้แก่ดิน
  แคลเซียม
  ไนโตรเจน
  ฟอสฟอรัส
  โปตัสเซียม
2. ข้อใดเป็นปุ๋ยผสม
  สูตร 46 – 0 – 0
  สูตร 0 – 0 – 60
  สูตร 16 – 20 – 0
  สูตร 0 – 50 – 0
3. ธาตุอาหารข้อใดที่พบในบรรยากาศ
  N,P,K
  Ca,Mg,S
  C,H,O
  Fe,Cl,B
4. ข้อใด ไม่ใช่ ศัตรูพืช
  แมลง
  มนุษย์
  ไส้เดือนฝอย
  ไม่มีข้อใดถูก
5. เพราะเหตุใดสูตรปุ๋ยที่ใช้ในนาข้าวจึงไม่มีธาตุ K
  มีอยู่ในดินแล้ว
  ต้นข้าวไม่ต้องการธาตุ K
  ดินได้รับจากการเผาตอซังข้าว
  ถูกทุกข้อ
6. ข้อใดจัดเป็นพวก Macro Nutrient elements
  C,H,O,N,P,K
  N,P,K,Ca,Mg,S
  Fe,Mn,B,Zn,Ca,Cl
  ถูกทุกข้อ
7. PH ของดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชคือเท่าใด
  5 – 6
  6.5 – 7
  8 – 9
  5 – 8
8. ธาตุอาหารหลักได้แก่ข้อใด
  N,P,K
  Ca,Mg,s
  Ee,Cl,S
  Zn,Cu,Mn
9. ปุ๋ยสูตรใดที่นิยมใช้ในนาข้าว
  12 – 24 – 12
  15 – 15 – 15
  16 – 20 – 0
  21 – 0 – 0
10. ข้อใด ไม่ จัดว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้กับงานดิน
  มีดดายหญ้า
  ช้อนปลูก,ส้อมพรวน
  เครื่องมือวัดความชื้น
  เครื่องมือวัดความเป็นกรด – ด่าง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ