แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกเกษตร

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ถ้าเราปลูกไม้ดอกควรเลือกใช้ปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารตัวใดสูง
  N
  P
  K
  H
2. แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในปมรากถั่วสามารถเมธาตุใดให้แก่ดิน
  แคลเซียม
  ไนโตรเจน
  ฟอสฟอรัส
  โปตัสเซียม
3. PH ของดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชคือเท่าใด
  5 – 6
  6.5 – 7
  8 – 9
  5 – 8
4. ถ้าเราทำสวนผลไม้ควรเลือกใช้ปุ๋ยสูตรใด
  12 – 24 – 12
  12 – 24 – 12
  12 – 24 – 12
  13 – 13 – 21
5. ถ้าเราปลูกผักกินใบควรให้ธาตุอาหารใด
  N
  P
  K
  Cl
6. ถ้าเราทำสวนไม้ผลตระกูลส้มควรเพิ่มธาตุใดเป็นพิเศษ
  N
  K
  Cl
  Zn
7. สูตรปุ๋ยโดยทั่วไปจะประกอบด้วยธาตุใดบ้าง
  Mo,B,Zn
  Fe,Mn,Mg
  N,P,K
  Ca,Mg,s
8. ข้อใดจัดเป็นพวก Macro Nutrient elements
  C,H,O,N,P,K
  N,P,K,Ca,Mg,S
  Fe,Mn,B,Zn,Ca,Cl
  ถูกทุกข้อ
9. ปุ๋ยสูตรใดที่นิยมใช้ในนาข้าว
  12 – 24 – 12
  15 – 15 – 15
  16 – 20 – 0
  21 – 0 – 0
10. ข้อใดเป็นปุ๋ยผสม
  สูตร 46 – 0 – 0
  สูตร 0 – 0 – 60
  สูตร 16 – 20 – 0
  สูตร 0 – 50 – 0
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ