ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวดการบำรุงรักษารถ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  แม่แรง.ค้ำยัน ใช้ในการยกรถ
  ยางอะไหล่ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้
  ไฟฉาย ช่วยในการหาจุดชำรุดในเวลากลางคืน
  อุปกรณ์ดับเพลิง.ใช้เมื่อเกิดเพลิงไหม้เครื่องยนต์
2. ผ้าเบรกจะทำงานเสียดสีกับอุปกรณ์ส่วนใดของรถยนต์
  ยางรถยนต์
  ล้อรถยนต์
  กระทะล้อ
  จานเบรก
3. การตรวจสอบลมยางที่ถูกต้องจะต้องทำเมื่อใด
  เมื่อยางล้อรถมีอุณหภูมิต่ำ
  หลังจากที่ขับขี่ติดต่อมาหลายชั่วโมง
  เมื่อยางล้อรถมีอุณหภูมิสูง
  หลังจากที่ขับขี่ด้วยความเร็วสูง
4. การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในเครื่องยนต์ ควรตรวจสอบเมื่อใด
  หลังดับเครื่องยนต์ทันที
  ขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน
  หลังดับเครื่องยนต์อย่างน้อย 10 นาที
  ขณะที่จอดรถบนเนิน
5. ไม่ควรเปิดฝาหม้อน้ำในกรณีใด
  เปิดตอนเช้าขณะยังไม่ติดเครื่องยนต์
  เครื่องเย็น
  เครื่องร้อนจัด
  เปิดถังพักสำรองหม้อน้ำเพื่อเติมน้ำ
6. ในการถอดขั้วแบตเตอรี่ ควรถอดขั้วใดก่อน
  ถอดขั้วบวกและขั้วลบพร้อมกัน
  ขั้วบวก
  ขั้วใดก่อนก็ได้
  ขั้วลบ
7. ข้อใดเป็นการตรวจเช็กและบำรุงรักษาอุปกรณ์รถยนต์ที่ไม่ถูกต้อง
  เติมน้ำฉีดกระจกด้วยน้ำสะอาดผสมน้ำยาล้างจานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการล้างสิ่งสกปรก
  เติมน้ำมันเครื่องโดยเติมให้อยู่ระดับบนเสมอ
  ควรใช้น้ำกลั่นเติมลงในแบตเตอรี่ทุกครั้ง
  ควรตรวจสอบการรัดตรึงของหัวขั้วแบตเตอรี่ให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
8. หม้อน้ำรถยนต์มีหน้าที่อะไร
  ระบายความร้อนของเครื่องยนต์
  ทำให้รถวิ่งเร็วขึ้น
  ระบายความร้อนให้ห้องผู้โดยสาร
  ทำให้ประหยัดน้ำมัน
9. การตรวจเช็กรอยรั่วซึมระบบเชื้อเพลิงท่านควรปฏิบัติอย่างไร
  ใช้น้ำสบู่เช็ดหาคราบน้ำมัน
  ใช้ไฟฉายหรือไฟแช็กส่องดูถ้ามองไม่เห็น
  ใช้จากการสังเกตและการดมกลิ่น
  ใช้มือหมุนท่อยางหาความบกพร่อง
10. ในขณะขับรถมีไฟเตือนสีแดงรูปแบตเตอรี่ปรากฏขึ้นที่แผงหน้าปัดแสดงว่าอะไร
  ไดชาร์ทชำรุด
  แบตเตอรี่เสีย
  น้ำกลั่นในแบตเตอรี่แห้ง
  แบตเตอรี่ไม่มีไฟ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ