ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวดการบำรุงรักษารถ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
1. ฝาปิดจุ๊บลมยางมีประโยชน์อย่างไร
  ป้องกันลมรั่วซึมและสิ่งสกปรกต่างๆ
  ป้องกันยางแตก
  ป้องกันการขโมยยาง
  ป้องกันไม่ให้ใครมาเติมลม
2. เมื่อเหยียบเบรกแล้วเกิดเสียงดังเป็นเพราะสาเหตุใด
  ผ้าเบรกหมดหรือหมดอายุ
  ยางหมดอายุ
  ลมยางอ่อน
  ลมยางแข็ง
3. ขณะขับรถไฟเตือนสีใดไม่ควรแสดงอยู่บนแผงหน้าปัด
  สีเขียว
  สีเหลือง
  สีแดง
  สีน้ำเงิน
4. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของน้ำมันเครื่องยนต์
  ระบายความร้อนออกจากหม้อน้ำ
  หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่เพื่อลดการสึกหรอ
  ทำความสะอาดชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์
  ระบายความร้อนออกจากเครื่องยนต์
5. ข้อใดคือผลเสียของการไม่ตรวจเช็ครถก่อนใช้งาน
  ค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถยนต์มากขึ้น
  ประหยัดเชื้อเพลิง
  ลดมลพิษ
  ปลอดภัย
6. เบรกมือควรใช้ในสถานการณ์ใด
  ใช้จอดหรือหยุดรถบนทางลาดชัน
  ใช้เพื่อชะลอความเร็ว
  ใช้เมื่อต้องการหยุดรถกะทันหัน
  ใช้เมื่อขับรถลงทางลาดชัน
7. ผู้ขับขี่ควรใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินเมื่อใด
  เมื่อมีหมอก.ฝน ฝุ่น ควัน ในทางเดินรถ
  เมื่อขับรถผ่านทางร่วมทางแยก
  เมื่อจะกลับรถหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถ
  เมื่อรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ
8. การเปลี่ยนขนาดยางใหญ่เกินไปจะเกิดผลเสียอย่างไร
  สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
  ความสามารถในการรับน้ำหนักลดน้อยลง
  การสึกหรอของดอกยางจะมากขึ้น
  พวงมาลัยจะเบามากเมื่อความเร็วต่ำ
9. การเปลี่ยนขนาดยางเล็กเกินไปจะเกิดผลเสียอย่างไร
  ทำให้กินน้ำมันมากกว่าเดิม
  พวงมาลัยหนักขณะใช้ความเร็วต่ำ
  ยางจะเสียดสีกับตัวถังรถ
  ความสามารถในการรับน้ำหนักลดน้อยลง
10. ข้อใดคือเสียงดังปกติ
  เสียงสายพานหย่อน
  เสียงยางรถเสียดสีกับถนน
  เสียงที่ดังจากที่ปัดน้ำฝน
  เสียงคอมเพลสเซอร์แอร์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ