ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวดการบำรุงรักษารถ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
1. ถ้าเครื่องยนต์ร้อนจัดไม่ควรปฏิบัติอย่างไร
  เติมน้ำเมื่อเครื่องยนต์เย็นลง
  เอาน้ำราดลงไปที่เครื่องยนต์จะทำให้เครื่องยนต์เย็น
  เปิดฝากระโปรงเพื่อระบายความร้อน
  ปิดแอร์ เปิดหน้าต่างและจอดรถ
2. ถ้าเกิดเสียงดังแหลมๆ (เอี๊ยดๆ หรือ จี๊ดๆ) ดังจากห้องเครื่องเกิดจากอะไร
  หม้อน้ำแห้ง
  แบตเตอรี่หมด
  เครื่องยนต์ทำงานผิดปกติ
  สายพานหย่อน
3. ถ้าไม่ปลดล็อกเบรกมือเมื่อเคลื่อนรถจะมีอาการอย่างไร
  เมื่อรถเคลื่อนตัวจะรู้สึกว่ารถเร่งความเร็วไม่ขึ้น
  เมื่อรถเคลื่อนตัวจะรู้สึกว่ารถออกตัวเร็วขึ้น
  เมื่อหมุนพวงมาลัยจะรู้สึกหนัก
  เครื่องยนต์มีอาการสะดุด
4. การเติมลมยางสำหรับรถยนต์ ควรปฏิบัติอย่างไร
  ใช้วิธีเคาะแล้วฟังเสียงยาง
  คาดคะเนด้วยสายตา
  ปฏิบัติตามคู่มือการใช้รถ
  เติมเท่าไรก็ได้
5. คุณสมบัติของน้ำมันเบรกคือข้อใด
  ของเหลวที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดกำลังจากแป้นเบรก
  น้ำมันหล่อลื่นที่มีจุดเดือดต่ำ
  สารเคมีที่ใช้ไล่ความชื้น
  น้ำมันหล่อลื่นที่ระเหยได้ง่าย
6. ในขณะขับรถมีไฟเตือนสีแดงรูปแบตเตอรี่ปรากฏขึ้นที่แผงหน้าปัดแสดงว่าอะไร
  ไดชาร์ทชำรุด
  แบตเตอรี่เสีย
  น้ำกลั่นในแบตเตอรี่แห้ง
  แบตเตอรี่ไม่มีไฟ
7. ข้อใดคือการตรวจวัดระดับน้ำมันเครื่องยนต์
  ฟังเสียงเครื่องยนต์
  ดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องออกมาตรวจสอบ
  ดูรอยหยดของน้ำมันเครื่อง
  เปิดฝาน้ำมันเครื่องดู
8. ควรเปลี่ยนน้ำมันเบรกเมื่อใด
  ควรเปลี่ยนทุก.2 ปี
  ควรเปลี่ยนทุก.5 ปี
  ควรเปลี่ยนทุกปี
  ไม่ต้องเปลี่ยน คอยเติมให้ได้ระดับเท่านั้น
9. คราบขี้เกลือที่ขั้วแบตเตอรี่เกิดจากสาเหตุใด
  ฝุ่นละอองไปเกาะ
  น้ำกรดทำปฏิกิริยากับอากาศ
  น้ำไปโดนที่ขั้วแบตเตอรี่
  ฉนวนหุ้มขั้วแบตเตอรี่สกปรก
10. เบรกมือไม่ควรใช้ในสถานการณ์ใด
  ใช้หยุดรถบนทางลาดชัน
  ใช้เมื่อหยุดรถขณะติดไฟแดง
  ใช้จอดรถบนทางลาดชัน
  ใช้เมื่อขับรถลงทางลาดชัน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ