แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก คณิตศาสตร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  59,481 > 59,482
  59,048 < 59,408
  59,840 = 50,000 + 9,000 + 84 + 0
  59,151 ≠ 50,000 + 9,000 + 100 + 50 + 1
2. ผลคูณของจำนวนสองจำนวนเป็น 120 ถ้าจำนวนที่มีค่าน้อย คือ 10 แล้วจงหา จำนวนที่มีค่ามาก
  7
  9
  11
  12
3. จำนวนในข้อใดเมื่อหารด้วย 8 แล้วเหลือ เศษเท่ากับ 3
  1,736
  1,737
  1,738
  1,739
4. 36,156 ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้มีค่าต่างกันอยู่เท่า ใด
  5,900
  6,000
  6,800
  7,100
5. “สองหมื่นสามพันสามสิบเอ็ด” เขียนเป็นตัวเลขได้ตามข้อใด
  32,031
  23,301
  23,031
  20,331
6. แดงมีเงินอยู่ 1,209 บาท เดชมีเงินมากกว่า แดงอยู่ 58 บาท แดงและเดชมีเงินรวมกัน กี่บาท
  1,267 บาท
  2,467 บาท
  2,476 บาท
  2,486 บาท
7. ความยาว 4,500 เซนติเมตร น้อยกว่า ความยาว 1 กิโลเมตร อยู่เท่าใด
  845 เมตร
  855 เมตร
  945 เมตร
  955 เมตร
8. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  3 กิโลกรัม เบากว่า 20 ขีด
  20 ขีด หนักกว่า 1 กิโลกรัม
  400 กรัม เท่ากับ 4 กิโลกรัม
  1 กิโลกรัม เบากว่า 10 ขีด
9. 128 ÷ 4 = 􀂅?
  30
  32
  34
  36
10. 6 × 10 =?? 􀂅 - 8 จำนวนใน ??􀂅 คือข้อใด
  58
  60
  68
  75
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ