แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก คณิตศาสตร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดใช้หน่วยการวัดได้เหมาะสม
  ดินสอยาว 150 มิลลิเมตร
  ตึกสูง 10,000 เซนติเมตร
  โต๊ะนักเรียนสูง 5,000 เซนติเมตร
  ห้องเรียนกว้าง 8 เมตร
2. ร้านตัดเสื้อผ้าต้องการวัดรอบเอว จะต้องใช้ เครื่องมือชนิดใดจึงจะเหมาะสม
  ไม้บรรทัด
  ตลับเมตร
  สายวัดตัว
  ไม้เมตร
3. ค่าของ 3,862 + 5,718 = ?
  9,850
  9,680
  9,580
  9,480
4. ผลคูณของจำนวนสองจำนวนเป็น 120 ถ้าจำนวนที่มีค่าน้อย คือ 10 แล้วจงหา จำนวนที่มีค่ามาก
  7
  9
  11
  12
5. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  3 กิโลกรัม เบากว่า 20 ขีด
  20 ขีด หนักกว่า 1 กิโลกรัม
  400 กรัม เท่ากับ 4 กิโลกรัม
  1 กิโลกรัม เบากว่า 10 ขีด
6. 6 × 10 =?? 􀂅 - 8 จำนวนใน ??􀂅 คือข้อใด
  58
  60
  68
  75
7. ความยาว 4,500 เซนติเมตร น้อยกว่า ความยาว 1 กิโลเมตร อยู่เท่าใด
  845 เมตร
  855 เมตร
  945 เมตร
  955 เมตร
8. แม่ไปตลาดซื้อพริกไทย 2 ขีด กระเทียม 500 กรัม ผักคะน้า 3 กิโลกรัม 8 ขีด ชั่งรวมกันทั้ง 3 ชนิดจะมีน้ำหนักเท่าไร
  3 กิโลกรัม 5 ขีด
  3 กิโลกรัม 10 ขีด
  4 กิโลกรัม 5 ขีด
  4 กิโลกรัม 10 ขีด
9. 36,156 ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้มีค่าต่างกันอยู่เท่า ใด
  5,900
  6,000
  6,800
  7,100
10. จำนวนในข้อใดน้อยกว่า 7,000 อยู่ 2,194
  5,806
  4,906
  4,860
  4,806
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ