แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก คณิตศาสตร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. 6 × 10 =?? 􀂅 - 8 จำนวนใน ??􀂅 คือข้อใด
  58
  60
  68
  75
2. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  59,481 > 59,482
  59,048 < 59,408
  59,840 = 50,000 + 9,000 + 84 + 0
  59,151 ≠ 50,000 + 9,000 + 100 + 50 + 1
3. 58,067 เขียนในรูปกระจายได้ตามข้อใด
  50,000 + 8,000 + 60 + 7
  50,000 + 800 + 60 + 7
  50,000 + 8,000 + 600 + 7
  50,000 + 8,000 + 100 + 60 + 7
4. “สองหมื่นสามพันสามสิบเอ็ด” เขียนเป็นตัวเลขได้ตามข้อใด
  32,031
  23,301
  23,031
  20,331
5. มีน้ำมันเบนซินในถัง 7 ลิตร 600 มิลลิลิตร ใช้ไป 4 ลิตร 800 มิลลิลิตร จะเหลือ น้ำมันในถังเท่าไร
  2 ลิตร 800 มิลลิลิตร
  2 ลิตร 900 มิลลิลิตร
  3 ลิตร 800 มิลลิลิตร
  3 ลิตร 900 มิลลิลิตร
6. กมลต้องการเดินทางด้วยเท้าไปหมู่บ้านแห่ง หนึ่ง ซึ่งห่างจากหมู่บ้านของกมล 9 กิโลเมตร เมื่อกมลเดินทางไปได้ 400 เมตร ก็หยุดพัก เขาต้องเดินทางต่ออีกเป็นระยะทางเท่าใดจึง จะถึงที่หมาย
  8,600 เมตร
  5,000 เมตร
  860 เมตร
  500 เมตร
7. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  3 กิโลกรัม เบากว่า 20 ขีด
  20 ขีด หนักกว่า 1 กิโลกรัม
  400 กรัม เท่ากับ 4 กิโลกรัม
  1 กิโลกรัม เบากว่า 10 ขีด
8. ตัวเลขถัดไปจาก 1,252 1,212 1,172, 􀂅... คือข้อใด
  1,230
  1,231
  1,132
  1,232
9. ผลคูณของจำนวนสองจำนวนเป็น 120 ถ้าจำนวนที่มีค่าน้อย คือ 10 แล้วจงหา จำนวนที่มีค่ามาก
  7
  9
  11
  12
10. จำนวนในข้อใดน้อยกว่า 7,000 อยู่ 2,194
  5,806
  4,906
  4,860
  4,806
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ