คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. forward
  ไปข้างหน้า
  ผู้หญิง
  น้ำ
  ตลก
2. nine
  เก้า
  มีราคา
  ถูกต้อง
  ชนะ
3. night
  กลางคืน
  มีน้ำหนัก
  ทวีป
  ช่วงตึก
4. start
  เริ่ม
  สว่าง, ฉลาด
  งาน, ทำงาน
  แปด
5. effect
  ผลกระทบ
  ธรรมชาติ
  พบ
  เพื่อน
6. arrange
  จัดแจง
  เก้าอี้
  หิมะ
  คลื่น, โบกมือ
7. before
  ก่อน
  เขียน
  แสดงให้เห็น
  ขณะนี้
8. fish
  ปลา
  เป็น อยู่ คือ
  บริการ
  ตาย
9. blue
  สีฟ้า
  ความสำเร็จ
  สำเร็จ
  หน้าต่าง
10. select
  เลือก
  ระหว่าง
  ตั้งรกราก
  นาฬิกา
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ