คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. discuss
  อภิปราย
  ทักษะ
  มัน
  แม้ว่า
2. wall
  กำแพง
  หนาว
  ข้างหน้า
  ศัตรู
3. story
  เรื่องราว
  สาขา, กิ่ง
  คาดหมาย
  ลม
4. baby
  เด็ก, ที่รัก
  ขณะที่
  หวาน
  แขน
5. sweet
  หวาน
  ใส
  ขึ้นอยู่กัน
  ว่ายน้ำ
6. success
  ความสำเร็จ
  สุนัข
  ควรจะ
  เลือก
7. need
  ต้องการ
  มัน
  ทักษะ
  ชายหาด
8. spell
  สะกด
  สภาพอากาศ
  จักรยาน
  ผิวหนัง
9. coat
  เสื้อคลุม
  ดีที่สุด
  ฤดูร้อน
  รถบัส
10. at
  ที่
  ไกล
  ห้องเรียน
  ไข่
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ