คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. bottom
  ก้น
  คำพูด
  สั้น, เตี้ย
  หยดน้ำ
2. dad
  พ่อ
  ตี, เอาชนะ
  ยืน
  เป็น อยู่ คือ
3. air
  อากาศ
  กลางคืน
  อันตราย
  อายุ
4. angle
  มุม
  การศึกษา
  ใหม่
  ความเร็ว
5. expect
  คาดหมาย
  บรรจุ
  เปล่า, อิสระ
  เห็น
6. add
  บวก, เพิ่ม
  กระดิ่ง
  อุตสาหกรรม
  คอลัมน์
7. earth
  โลก
  ทุ่ง
  พ่อ
  มัน
8. salt
  เกลือ
  ยังคง, นิ่ง
  เต็ม
  จะ
9. night
  กลางคืน
  มีน้ำหนัก
  ทวีป
  ช่วงตึก
10. wife
  ภรรยา
  ไหล
  การ์ด
  สามารถ, กระป๋อง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ