คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. whether
  ว่า…หรือไม่
  เหตการณ์
  เกษตรกร
  สะอาด, ทำความสะอาด
2. wash
  ซัก, ล้าง
  หมายเลข
  ข้อตกลง
  ส่ง
3. worse
  เลวกว่า
  เอง
  ก้น
  เสื้อเชิ๊ต
4. card
  การ์ด
  จินตนาการ
  ศิลปะ
  ประดิษฐ์
5. can
  สามารถ, กระป๋อง
  จับ
  สงคราม
  บุคลิกลักษณะ
6. before
  ก่อน
  เขียน
  แสดงให้เห็น
  ขณะนี้
7. deep
  ลึก
  แตกต่าง
  แม้ว่า
  ปลอดภัย
8. where
  ที่ไหน, สถานที่ซึ่ง
  หู
  เก้า
  สะสม
9. father
  พ่อ
  ประตู
  ปรารถนา
  ใต้
10. swim
  ว่ายน้ำ
  หก
  ข้าวโพด
  วิชา, หัวข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ