คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. add
  บวก, เพิ่ม
  กระดิ่ง
  อุตสาหกรรม
  คอลัมน์
2. dirty
  สกปรก
  ทะเลทราย
  มั่นใจ
  แมว
3. air
  อากาศ
  กลางคืน
  อันตราย
  อายุ
4. basic
  พื้นฐาน
  ของใค
  หมี
  ข้างหน้า
5. bring
  นำมา
  แคมป์
  ส่องแสง
  กำแพง
6. education
  การศึกษา
  ธนาคาร
  พยาบาล
  เพื่อนบ้าน
7. sea
  ทะเล
  รํฐ
  ตาราง
  ใคร, ผู้ที่
8. flow
  ไหล
  แปด
  โน้ต
  ตัดสินใจ
9. class
  ห้องเรียน
  ดอกไม้
  ลูกไก่
  ยกเว้น
10. earth
  โลก
  ทุ่ง
  พ่อ
  มัน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ