แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. เคยมีคำกล่าวว่า “ผู้หญิงคือผู้สร้างโลก” เพราะผู้หญิงเป็นเพศที่มีความสวยงาม นิ่มนวล อ่อนหวาน และมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่ ท่านเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่
  เห็นด้วย เพราะผู้หญิงคือแม่ของเรา
  เห็นด้วย เพราะผู้หญิงต้องทำงานและเป็นแม่ด้วย
  ไม่เห็นด้วย เพราะความสวยงามและความอ่อนหวานสร้างโลกไม่ได้
  ไม่เห็นด้วย เพราะผู้ชายมีความแข็งแรงกว่า
2. ประโยคในข้อใดต่างจากข้ออื่น
  เขาวิ่ง
  น้องเดิน
  หลานดื่มน้ำ
  พี่ร้องไห้
3. “ทั้งหมดยืนตรง” คำว่า “ตรง” ขยายคำใด
  คำนาม
  คำวิเศษณ์
  คำกริยา
  คำบุพบท
4. พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนที่โกรธเขาก่อนก็นับว่าเลวอยู่แล้ว คนที่ไม่มีสติรู้เท่าทันหลงโกรธตอบเขาไปอีก ก็เท่ากับสร้างความเลวให้ยืดยาวเพิ่มขึ้น นับว่าเลวหนักลงไปกว่าคนที่โกรธก่อนนั้นอีก เราอย่าเป็นทั้งคนเลว ทั้งคนเลวกว่านั้นเลยจากเรื่อง ทำอย่างไรจะหายโกรธของ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) ข้อความนี้สอนว่าอย่างไร
  ไม่ควรโกรธตอบผู้อื่น
  คนโกรธก่อนเป็นคนเลวมาก
  คนโกรธมีสติ
  ไม่ควรโกรธและโกรธตอบผู้อื่น
5. หากเพื่อนเสียใจที่สอบวิชาคณิตศาสตร์ไม่ผ่าน ข้อใดสมควรพูดน้อยที่สุด
  ฉันบอกให้เธออ่านหนังสือก็ไม่เชื่อ
  เดี๋ยวสอบซ่อมก็ผ่านแล้ว
  เราสอนเลขให้เอาไหมจ๊ะ
  เธอยังมีโอกาสแก้ตัวนะ
6. ข้อใดมีคำนามชี้เฉพาะ
  ขนมในจานมีรสหวาน
  ดวงเพ็ญรีบก้าวเดิน
  โรงเรียนมีอยู่ทุกจังหวัด
  ครูอ่านหนังสือ
7. ข้อใดใช้คำลักษณนามไม่ถูกต้อง
  เขาซื้อปลาย่างมา 3 ตับ
  ผัก 3 กำ ราคา 10 บาท
  ขนมปังยังเหลืออีก 3 แผ่น
  แม่ชี 3 องค์กำลังเดินจงกรม
8. คำในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์คล้ายกับ“น้ำท่วม”
  เช้าค่ำ
  เข้าป่า
  เส้นหมี่
  ม้วนเสื่อ
9. “ 11.30 น. ” อ่านว่าอย่างไร
  สิบเอ็ดสามสิบ
  สิบเอ็ดจุดสามศูนย์นอ
  สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาที
  สิบเอ็ดจุดสามสิบ
10. การเขียนบัตรอวยพรไม่จำเป็นต้องใส่ข้อความใด
  ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ส่ง
  ชื่อผู้รับ และชื่อผู้อวยพร
  โอกาสในการเขียนบัตรอวยพร
  คำอวยพรที่ใช้ภาษาสุภาพ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ