แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. “ ฉลองพระองค์ ” หมายถึงสิ่งใด
  ผ้านุ่ง
  กางเกง
  รองเท้า
  เสื้อ
2. ข้อใดเป็นการทักทายทางโทรศัพท์ที่มีมารยาทน้อยที่สุด
  สมรเหรอ จิตรีพูดนะ ช่วยไปตามสมทรงมาพูดกับฉันหน่อย
  ดิฉันขอเรียนสายคุณสมพรหน่อยนะคะ
  สวัสดีครับ ผมขอเรียนสายคุณจุรีพรครับ
  ใครรับสายน่ะ ไปบอกคุณอนงค์มารับสายหน่อยสิ
3. เคยมีคำกล่าวว่า “ผู้หญิงคือผู้สร้างโลก” เพราะผู้หญิงเป็นเพศที่มีความสวยงาม นิ่มนวล อ่อนหวาน และมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่ เหตุผลที่ผู้เขียนยกมาอ้างความสามารถของผู้หญิงคือข้อใด
  ความนุ่มนวลและความอ่อนหวาน
  การออกไปทำงานนอกบ้านและในบ้าน
  ธรรมชาติของผู้หญิงและความเป็นแม่
  ความสวยงามและความเป็นแม่
4. “ฉันตกลงใจไปกับเขาในที่สุด” ส่วนใดเป็นกลุ่มคำ
  ฉันตกลงใจไปกับเขา
  ฉันตกลงใจ
  ฉันไปกับเขาในที่สุด
  ในที่สุด
5. พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนที่โกรธเขาก่อนก็นับว่าเลวอยู่แล้ว คนที่ไม่มีสติรู้เท่าทันหลงโกรธตอบเขาไปอีก ก็เท่ากับสร้างความเลวให้ยืดยาวเพิ่มขึ้น นับว่าเลวหนักลงไปกว่าคนที่โกรธก่อนนั้นอีก เราอย่าเป็นทั้งคนเลว ทั้งคนเลวกว่านั้นเลยจากเรื่อง ทำอย่างไรจะหายโกรธของ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) ข้อใดเกี่ยวข้องกับข้อความนี้มากที่สุด
  ความโกรธ - ความดี
  พระพุทธเจ้า - คนดี
  คนไม่มีสติ - ความโกรธ
  คนดี - คนเลว
6. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯประทับอยู่ในพลับพลา
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงตรัสกับผู้นำโครงการ
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเสวยพระกระยาหาร
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฯมีพลานามัยสมบูรณ์
7. เคยมีคำกล่าวว่า “ผู้หญิงคือผู้สร้างโลก” เพราะผู้หญิงเป็นเพศที่มีความสวยงาม นิ่มนวล อ่อนหวาน และมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่ ท่านเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่
  เห็นด้วย เพราะผู้หญิงคือแม่ของเรา
  เห็นด้วย เพราะผู้หญิงต้องทำงานและเป็นแม่ด้วย
  ไม่เห็นด้วย เพราะความสวยงามและความอ่อนหวานสร้างโลกไม่ได้
  ไม่เห็นด้วย เพราะผู้ชายมีความแข็งแรงกว่า
8. คำในข้อใด มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำทั้งหมด
  ทะเล รวบยอด แผนภาพ
  ระฆัง เนื้อเรื่อง ชีวิต
  ยางลบ เณรน้อย แว่นตา
  แม่ชี สำนวน น้ำร้อน
9. พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนที่โกรธเขาก่อนก็นับว่าเลวอยู่แล้ว คนที่ไม่มีสติรู้เท่าทันหลงโกรธตอบเขาไปอีก ก็เท่ากับสร้างความเลวให้ยืดยาวเพิ่มขึ้น นับว่าเลวหนักลงไปกว่าคนที่โกรธก่อนนั้นอีก เราอย่าเป็นทั้งคนเลว ทั้งคนเลวกว่านั้นเลยจากเรื่อง ทำอย่างไรจะหายโกรธของ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) ข้อความนี้สอนว่าอย่างไร
  ไม่ควรโกรธตอบผู้อื่น
  คนโกรธก่อนเป็นคนเลวมาก
  คนโกรธมีสติ
  ไม่ควรโกรธและโกรธตอบผู้อื่น
10. “ ทำไมวินัยต้องตบตาฉันด้วย ”จากข้อความมีความหมายว่าอย่างไร
  วินัยใช้มือตบตาเพื่อน
  วินัยหลอกลวงเพื่อน
  วินัยข่มขู่เพื่อน
  วินัยด่าทอเพื่อน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ