แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ประโยคในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์จัตวามากที่สุด
  โฉมดูเสือที่สวนสัตว์เขาเขียว
  ก้อยชอบกินก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก
  ป๋องนั่งอ่านหนังสือใต้ต้นไม้
  น้ำใส่เสื้อสีฟ้าลายดอก
2. พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนที่โกรธเขาก่อนก็นับว่าเลวอยู่แล้ว คนที่ไม่มีสติรู้เท่าทันหลงโกรธตอบเขาไปอีก ก็เท่ากับสร้างความเลวให้ยืดยาวเพิ่มขึ้น นับว่าเลวหนักลงไปกว่าคนที่โกรธก่อนนั้นอีก เราอย่าเป็นทั้งคนเลว ทั้งคนเลวกว่านั้นเลยจากเรื่อง ทำอย่างไรจะหายโกรธของ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร
  ความรัก
  ความโกรธ
  ความขาดสติ
  ความเลว
3. คำว่า “ บน ” ในข้อใดไม่ใช่คำบุพบท
  เข็มตกอยู่บนพื้นห้อง
  คุณยายนั่งอยู่บนเก้าอี้
  คุณแม่นอนอยู่ชั้นบน
  หนังสืออยู่บนโต๊ะ
4. “ ทำไมวินัยต้องตบตาฉันด้วย ”จากข้อความมีความหมายว่าอย่างไร
  วินัยใช้มือตบตาเพื่อน
  วินัยหลอกลวงเพื่อน
  วินัยข่มขู่เพื่อน
  วินัยด่าทอเพื่อน
5. ข้อใดเป็นประโยคความรวม
  รถคันนั้นวิ่งเร็วมาก
  วิทยุเครื่องนี้ไม่มีจำหน่ายแล้ว
  เขาอาบน้ำในห้องน้ำ
  แม่กับป้าไปวัด
6. ข้อใดใช้คำลักษณนามไม่ถูกต้อง
  เขาซื้อปลาย่างมา 3 ตับ
  ผัก 3 กำ ราคา 10 บาท
  ขนมปังยังเหลืออีก 3 แผ่น
  แม่ชี 3 องค์กำลังเดินจงกรม
7. พยางค์ใดไม่เป็นคำ
  ปะ
  จะ
  งะ
  กะ
8. “ ฉลองพระองค์ ” หมายถึงสิ่งใด
  ผ้านุ่ง
  กางเกง
  รองเท้า
  เสื้อ
9. ข้อความใดเป็นเหตุเป็นผลกัน
  ถึงเขาแก่แต่ก็ยังคล่องแคล่ว
  เพราะไม่สบายเขาจึงหยุดเรียน
  เมื่อเขาถูบ้านเสร็จเขาก็ไปเที่ยว
  เธอต้องไปมิฉะนั้นจะถูกจับ
10. เคยมีคำกล่าวว่า “ผู้หญิงคือผู้สร้างโลก” เพราะผู้หญิงเป็นเพศที่มีความสวยงาม นิ่มนวล อ่อนหวาน และมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่ ในข้อความนี้ผู้เขียนมีจุดประสงค์เพื่ออะไร
  สั่งสอน
  ต่อว่า
  ตักเตือน
  บอกกล่าว
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ