แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ดอกไม้ชนิดใดสามารถเกิดการถ่ายละออง เรณูในดอกเดียวกันได้
  ดอกข้าวโพด
  ดอกมะเขือ
  ดอกมะละกอ
  ดอกฟักทอง
2. เมื่อเทนมข้นหวานจากกระป๋องลงในขวด นมข้นหวานจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
  มีความหวานเพิ่มมากขึ้น
  มีความหวานเพิ่มมากขึ้น
  เปลี่ยนรูปร่างเหมือนขวด
  มีความข้นเพิ่มมากขึ้น
3. "ข้อใดไม่จัดเป็น ""หยาดน้ำฟ้า"""
  น้ำฝน
  หิมะ
  ลูกเห็บ
  หมอก
4. ถ้านำเทอร์มอมิเตอร์ 2 อัน ไปวัดอุณหภูมิ โดยอันหนึ่งวัดอุณหภูมิกลางแดด ส่วนอีก อันหนึ่งวัดอุณหภูมิใต้ต้นไม้ ผลจะเป็น อย่างไร
  เทอร์มอมิเตอร์อันที่วัดอุณหภูมิ กลางแดดมีอุณหภูมิสูงกว่า
  เทอร์มอมิเตอร์อันที่วัดอุณหภูมิ ใต้ต้นไม้มีอุณหภูมิสูงกว่า
  เทอร์มอมิเตอร์ทั้ง 2 อัน บอกอุณหภูมิเท่ากัน
  ไม่มีคำตอบที่ถูก
5. ข้อใดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหมด
  ปู กิ้งกือ
  เหา ด้วงกว่าง
  กะท่าง จงโคร่ง
  กัลปังหา ปะการัง
6. ลักษณะอากาศในข้อใด ถ้าตากผ้า ผ้าจะแห้ง เร็วที่สุด
  อากาศแห้ง อุณหภูมิต่ำ
  อากาศแห้ง อุณหภูมิสูง
  อากาศชื้น อุณหภูมิต่ำ
  อากาศชื้น อุณหภูมิสูง
7. นุ้ยทดลองผสมพันธุ์ดอกกุหลาบสีขาว พันธุ์แท้ และดอกกุหลาบสีแดงพันธุ์แท้ ในรุ่นหลานพบว่า อัตราส่วนของดอก กุหลาบสีขาวต่อดอกกุหลาบสีแดงเท่ากับ 1:3 จากผลการทดลอง ข้อใดสรุปถูกต้อง
  ลักษณะเด่น คือ ดอกสีขาว
  ลักษณะด้อย คือ ดอกสีแดง
  ลักษณะเด่น คือ ดอกสีแดง
  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
8. หนูทำการทดลองนำแท่งวัตถุทั้ง 3 แท่ง ติดก้อนดินน้ำมันแล้วนำมาจ่อเปลวไฟ ทิ้งไว้สักครู่ จากการทดลองนักเรียนคิดว่า ดินน้ำมันจากแท่งใดจะหล่นลงมาเป็น อันดับแรก
  แท่งแก้ว
  แท่งเหล็ก
  แท่งอะลูมิเนียม
  หล่นพร้อมกันทั้ง 3 แท่ง
9. ข้อใด ไม่ใช่ ขั้นตอนในการขยายพันธุ์พืช โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  ใช้สันมีดขูดเนื้อเยื่อลําเลียงบริเวณกิ่งออกให้หมด
  นําส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชมาเลี้ยงในขวดที่มีอาหารสังเคราะห์
  นําเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของพืชมาทําความสะอาดแล้วนําไปฆ่าเชื้อ
  นําขวดวางไว้ในห้องที่ควบคุม อุณหภูมิ ความชื้น และความสว่าง
10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
  เกิดขึ้นได้เฉพาะสิ่งที่มีชีวิตที่เป็นสัตว์
  ใช้ระยะเวลานานกว่าการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
  ไม่ต้องมีการผสมของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย
  ต้องมีการปฏิสนธิ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ