แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. วัสดุชิ้นหนึ่งมีคุณสมบัตินำไฟฟ้า เมื่อต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้า แล้วทำให้หลอดไฟสว่าง วัสดุดังกล่าวควรเป็นวัสดุชนิดใด
  แก้ว
  ยาง
  ไม้
  โลหะ
2. ลักษณะอากาศในข้อใด ถ้าตากผ้า ผ้าจะแห้ง เร็วที่สุด
  อากาศแห้ง อุณหภูมิต่ำ
  อากาศแห้ง อุณหภูมิสูง
  อากาศชื้น อุณหภูมิต่ำ
  อากาศชื้น อุณหภูมิสูง
3. ถ้าประเทศไทยเป็นช่วงเวลากลางวันประเทศใดจะเป็นช่วงเวลากลางคืน
  มาเลเซีย
  จีน
  เวียดนาม
  อังกฤษ
4. เมื่ออากาศเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำจะทำให้เกิดสิ่งใด
  ไอน้ำ
  เมฆ
  ลม
  ฝน
5. การทดลองสั่นกระดิ่งในขวดสุญญากาศ ผลการทดลองเป็นอย่างไร
  ไม่ได้ยินเสียง
  กระดิ่งไม่มีการสั่น
  ได้ยินเสียงดังชัดเจน
  กระดิ่งสั่นไม่ยอมหยุด
6. จุดเหนือศีรษะ อยู่ที่มุมเงยกี่องศา
  60 องศา
  75 องศา
  90 องศา
  110 องศา
7. การขยายพันธุ์ต้นกล้วยควรใช้วิธีใด
  เพาะเมล็ด
  ใช้หน่อ
  ปักชำ
  ต่อกิ่ง
8. ข้อใดเกิดขึ้นจากการที่น้ำได้รับความร้อน
  หยดน้ำกลายเป็นน้ำแข็ง
  ไอน้ำกลายเป็นหยดน้ำ
  น้ำกลายเป็นน้ำแข็ง
  น้ำกลายเป็นไอน้ำ
9. การสํารวจและสังเกตสัตว์ หากพบสัตว์ ที่มีสีสันฉูดฉาด นักเรียนควรทําอย่างไร
  เข้าไปดูใกล้ๆ
  ใช้มือจับอย่างเบาๆ
  สํารวจดูว่าเป็นสัตว์มีพิษหรือไม่
  ระมัดระวังไม่เข้าใกล้
10. สุนันท์สังเกตทิศทางของลมขณะไปเที่ยว ชายทะเลว่าในช่วงกลางวันจะมีลมพัดเย็น สบาย แต่ในช่วงกลางคืนจะไม่ค่อยมีลมพัด ที่เป็นเช่นนี้เพราะสาเหตุใด
  กลางวันมีความชื้นในอากาศน้อย กลางคืนมีความชื้นในอากาศมาก
  กลางวันมีลมทะเลพัดเข้าสู่ฝั่ง กลางคืนมีลมบกพัดจากฝั่งลงสู่ทะเล
  กลางวันและกลางคืนมีอุณหภูมิแตก ต่างกันมาก
  ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่าง บนบกกับในทะเล
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ