แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การต่อไม้ที่มีความแข็งแรงที่สุดได้แก่ข้อใด
  การต่อชน
  การต่อบาก
  การต่อเดือย
  การต่อดาม
2. สี Enamels คืออะไร
  สีเคลือบใส
  สีเคลือบเงา
  สีเคลือบด้าน
  สีน้ำมันชนิดด้าน
3. อุบัติเหตุในโรงฝึกงาน มีสาเหตุมาจากข้อใดมากที่สุด
  เครื่องมือ
  เครื่องจักร
  คน
  สิ่งแวดล้อม
4. ไม้ต่อไปนี้ชนิดใดเป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหมด
  ไม้เต็ง ไม้ตะแบก
  ไม้ยาง ไม้ตะเคียน
  ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน
  ถูกทุกข้อ
5. เปลวไฟ ชนิดใด เหมาะแก่การเชื่อมโลหะได้เกือบทุกชนิด
  เปลวลด
  เปลวเพิ่ม
  เปลวกลาง
  ข้อ ก. และ ข.ถูก
6. ประชาชนใช้หลอดนีออนกันมากเพราะอะไร
  ให้แสงสว่างนวล
  กินไฟฟ้าน้อย
  มีแบบให้เลือกหลายแบบ
  ถูกทุกข้อ
7. การใช้ค้อนที่ถูกต้อง ควรจับอย่างไร
  ค่อนไปทางปลายด้าม
  กลางด้าม
  ค่อนไปทางหัวค้อน
  จับอย่างไรก็ได้ตามสะดวก
8. ไฟฟ้าสถิตเกิดจากการนำวัตถุ ข้อใดมาถูกัน
  อำพัน – ขนสัตว์
  พลาสติก – เส้นผม
  แท่งแก้ว – ขนสัตว์
  ถูกทุกข้อ
9. วิธีแรกในการป้องกันอุบัติเหตุ คือข้อใด
  ควบคุมใกล้ชิด
  ตรวจสอบเครื่องมือ
  บังคับให้ใช้เครื่องมือป้องกัน
  แนะนำให้รู้จักสาเหตุ
10. ปูนซีเมนต์ 20 ถุง มีน้ำหนัก กี่กิโลกรัม
  500 กก.
  "1,000 กก."
  "1,500 กก."
  "2,000 กก."
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ