แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ครูอุตสาหกรรมศิลป์ เลือกทำความสะอาดในช่วงเวลาใด
  ทุกช่วงการทำงาน
  ระหว่างปฏิบัติงาน
  หลังการปฏิบัติงาน
  ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
2. อุบัติเหตุในโรงฝึกงาน มีสาเหตุมาจากข้อใดมากที่สุด
  เครื่องมือ
  เครื่องจักร
  คน
  สิ่งแวดล้อม
3. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของแก๊สออกซิเจน
  ติดไฟได้ง่าย
  ช่วยให้ติดไฟ
  มีสภาพเป็นก๊าซ
  มีอยู่ในอากาศประมาณ 20%
4. วิธีแรกในการป้องกันอุบัติเหตุ คือข้อใด
  ควบคุมใกล้ชิด
  ตรวจสอบเครื่องมือ
  บังคับให้ใช้เครื่องมือป้องกัน
  แนะนำให้รู้จักสาเหตุ
5. ในการตรวจสอบรอยรั่ว ตามข้อต่อของอุปกรณ์เชื่อมแก๊ส ควรใช้อะไรตรวจสอบ
  น้ำสบู่
  น้ำมัน
  ใช้จมูกดมกลิ่น
  ใช้เปลวไฟสำรวจ
6. ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบ 1 เฟส มีสายไฟฟ้ากี่สาย
  2 สาย
  3 สาย
  4 สาย

7. คีม ชนิดใดที่ใช้ในงานช่างเครื่องยนต์มากที่สุด
  คีมปากยาว
  คีมปากจิ้งจก
  คีมปากนกแก้ว
  คีมล๊อก
8. ไส้หลอดไฟฟ้าธรรมดา ทำด้วยอะไร
  เงิน
  คาร์บอน
  ทังสเตน
  โครเมี่ยม
9. เครื่องยนต์ จะมีอายุยืนยาวขึ้นอยู่กับสิ่งใด
  ความสะอาด
  ทองขาว
  แบตเตอรี่
  น้ำมันหล่อลื่น
10. สี Enamels คืออะไร
  สีเคลือบใส
  สีเคลือบเงา
  สีเคลือบด้าน
  สีน้ำมันชนิดด้าน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ