แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. สารใดจัดเป็นฉนวนไฟฟ้าทั้งหมด
  น้ำเกลือ น้ำกลั่น ยาง
  แก้ว ยาง พลาสติก
  น้ำกรด น้ำกลั่น แอลกอฮอล์
  น้ำฝน น้ำทะเล น้ำกลั่น
2. ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบ 1 เฟส มีสายไฟฟ้ากี่สาย
  2 สาย
  3 สาย
  4 สาย

3. ประแจ ประเภทใดที่จัดว่าได้มาตรฐานเบื้องต้นทั่วไป
  ประแจแหวน
  ประแจปากตาย
  ประแจเลื่อน
  ประแจบล๊อก
4. ท่อประปา ชนิด พี.วี.ซี. มีความยาว
  3.00 เมตร
  4.00 เมตร
  5.00 เมตร
  6.00 เมตร
5. ปูนซีเมนต์ 20 ถุง มีน้ำหนัก กี่กิโลกรัม
  500 กก.
  "1,000 กก."
  "1,500 กก."
  "2,000 กก."
6. ไม้ต่อไปนี้ชนิดใดเป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหมด
  ไม้เต็ง ไม้ตะแบก
  ไม้ยาง ไม้ตะเคียน
  ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน
  ถูกทุกข้อ
7. อุบัติเหตุในโรงฝึกงาน มีสาเหตุมาจากข้อใดมากที่สุด
  เครื่องมือ
  เครื่องจักร
  คน
  สิ่งแวดล้อม
8. การใช้ค้อนที่ถูกต้อง ควรจับอย่างไร
  ค่อนไปทางปลายด้าม
  กลางด้าม
  ค่อนไปทางหัวค้อน
  จับอย่างไรก็ได้ตามสะดวก
9. ตะกั่วบัดกรี มีส่วนผสม 40/60 หมายถึง
  ตะกั่ว 40% - ดีบุก 60%
  ดีบุก 40% - ตะกั่ว 60%
  โลหะบัดกรี ที่มีดีบุก 40 ใน 60 ส่วน
  โลหะบัดกรีที่มีตะกั่ว 40 ใน 60 ส่วน
10. ดินเดิม คือดินที่ลึกจากระดับผิวดินประมาณเท่าใด
  ประมาณ 1.00 เมตร ลงไป
  ประมาณ 1.50 เมตรขึ้นไป
  ประมาณ 1.50 เมตร พอดี
  ประมาณ 2.50 เมตร
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ