แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. วัตถุที่ไม่ควรอยู่ใกล้ขณะทำการเชื่อมคือ
  สารละลาย
  เชื้อเพลิง
  เครื่องดับเพลิง
  ดินทราย
2. หัวแร้งชนิดใด ที่ไม่เกิดความร้อนด้วยตัวเอง
  หัวแร้งไฟฟ้าชนิดด้ามปืน
  หัวแร้งแก๊สโพรเพน
  หัวแร้งเบนซิน
  หัวแร้งทองแดง
3. หลอดฟลูออเรสเซนต์ ด้านในถูกเคลือบด้วยสารอะไร
  ก๊าซเฉื่อย
  สารปรอท
  สารฟอสเฟอร์
  อาร์กอน
4. โรงฝึกงานปั้น ควรปูพื้นด้วยวัสดุใด
  ดิน
  ไม้
  ปูนซิเมนต์
  กระเบื้องเคลือบ
5. “หินสาม” มีขนาดเท่าใด
  ขนาด 1 – 2 นิ้ว
  ขนาด 2 – 3 นิ้ว
  ขนาด 3 – 4 นิ้ว
  ขนาด 4 – 5 นิ้ว
6. ก๊าซนีออน ผสมกับไอปรอท และก๊าซอาร์กอนจะให้แสงสีอะไร
  แดง
  น้ำเงิน
  เขียว
  เหลือง
7. ท่อประปา ชนิด พี.วี.ซี. มีความยาว
  3.00 เมตร
  4.00 เมตร
  5.00 เมตร
  6.00 เมตร
8. โรงฝึกงานทั่วไป 1 โรง ควรมีนักเรียนไม่น้อยกว่ากี่คน
  200 คน
  300 คน
  400 คน
  500 คน
9. หัวจับลวดเชื่อม ควรมีคุณสมบัติอย่างไร
  เป็นสื่อนำไฟฟ้าที่ดี
  จับลวดได้หลายขนาด
  ใช้กับกระแสไฟฟ้าสูงๆ ได้
  ถูกทุกข้อ
10. การบอกหน่วยของการทำความเย็น นิยมใช้หน่วยเป็นอะไร
  แรงม้า
  กิโลวัตต์
  บีทียู
  ตัน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ