แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. อัตราส่วนผสมคอนกรีต 1 : 2 : 4 หมายถึงข้อใด
  ซีเมนต์ 1 ส่วน ทราย 2 ส่วน หิน 4 ส่วน
  ซีเมนต์ 1 ส่วน หิน 2 ส่วน ทราย 4 ส่วน
  หิน 1 ส่วน ซีเมนต์ 2 ส่วน ทราย 4 ส่วน
  ทราย 1 ส่วน ซีเมนต์ 2 ส่วน หิน 4 ส่วน
2. ในการตรวจสอบรอยรั่ว ตามข้อต่อของอุปกรณ์เชื่อมแก๊ส ควรใช้อะไรตรวจสอบ
  น้ำสบู่
  น้ำมัน
  ใช้จมูกดมกลิ่น
  ใช้เปลวไฟสำรวจ
3. พลังงานศักย์ มีอยู่ในข้อใด
  ผลไม้ที่อยู่บนต้นไม้
  รถกำลังแล่น
  ลมพัด
  เด็กกำลังวิ่ง
4. “หินสาม” มีขนาดเท่าใด
  ขนาด 1 – 2 นิ้ว
  ขนาด 2 – 3 นิ้ว
  ขนาด 3 – 4 นิ้ว
  ขนาด 4 – 5 นิ้ว
5. สีและน้ำมันผสม ควรเก็บอย่างไร
  เก็บห่างความร้อน
  เก็บในตู้เหล็ก
  เก็บห่างความเย็น
  เก็บห่างความเค็ม
6. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของแก๊สออกซิเจน
  ติดไฟได้ง่าย
  ช่วยให้ติดไฟ
  มีสภาพเป็นก๊าซ
  มีอยู่ในอากาศประมาณ 20%
7. ท่าเชื่อมที่ยากที่สุด คือข้อใด
  ท่าราบ
  ท่าตั้ง
  ท่าขนานนอน
  ท่าเหนือศรีษะ
8. การเคลือบผิว มีดังนี้
  การเคลือบผิวด้วยสี
  การเคลือบผิวด้วยพลาสติก
  การเคลือบผิวด้วยโลหะ
  ถูกทุกข้อ
9. ไส้หลอดไฟฟ้าธรรมดา ทำด้วยอะไร
  เงิน
  คาร์บอน
  ทังสเตน
  โครเมี่ยม
10. ข้อใดเป็นฉนวนไฟฟ้า ที่เลวที่สุด
  หินอ่อน
  แก้ว
  ยาง
  น้ำ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ