แนวข้อสอบระบบย่อยอาหาร

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ตับเป็นต่อมที่มีความสำคัญมากในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เพราะว่า
  เป็นอวัยวะเก็บสะสมอาหาร
  เป็นต่อมที่มีขนาดใหญ่
  เป็นอวัยวะที่เกิดเมทาโบลซึมของอาหารต่าง ๆ
  สร้างน้ำย่อยอาหาร
2. อาหารประเภทไขมัน จะเข้าสู่กระแสเลือดได้เมื่อใด
  เมื่อเป็นกรด คือกรดอะมิโน
  เมื่อคลุกเคล้ากับน้ำดี
  เมื่ออยู่ในสภาพที่เป็นเบส
  เมื่ออยูในรูปของกรดไขมัน
3. สารอาหารที่มีการย่อยในปากคือข้อใด
  น้ำตาลกลูโคส
  เนื้อหมู
  น้ำมันพืช
  ข้าวสวย
4. ส่วนของกระเพาะอาหารส่วนใดไม่มีหูรูด
  cardiac
  pylorus
  fundus
  ilium
5. ถ้าท่อน้ำดีเกิดการอุดตันสิ่งใดเกิดขึ้น
  ตับสร้างน้ำดีไม่ได้
  การย่อยไขมันเกิดได้ยาก
  ไขมันดูดซึมได้น้อย
  กรดไขมันมีขนาดใหญ่
6. เอนไซม์ในน้ำลายช่วยย่อยอาหารประเภทใด
  คาร์โบไฮเดรต
  โปรตีน
  ไขมัน
  วิตามิน
7. เอนไซม์คืออะไร มีหน้าที่อะไร
  สารประกอบประเภทโปรตีน, มีหน้าที่ย่อยอาหาร
  สารประกอบประเภทไขมัน ช่วยให้ร่างกายมีการลำเลียง
  สารประกอบประเภทแร่ธาตุ, ช่วยกำจัดของเสียในร่างกาย
  สารประกอบโปรตีน, ช่วยเร่งปฏิกิริยาในสิ่งมีชีวิต
8. ข้อใดผิด
  น้ำลายมีน้ำเป็นองค์ประกอบ 99.5%
  มีเอนไซม์อะไมเลสในน้ำลาย
  สารเมือกในน้ำลายทำให้อาหารลื่น
  น้ำลายมีน้ำย่อยหลายชนิด
9. บริเวณใดของลำไส้เล็กที่พบว่ามีกิจกรรมน้อยที่สุด
  ดูโอดินัม
  ไอเลียม
  เจจูนัม
  ซีกัม
10. ข้อใดไม่ช่หน้าที่ของกระเพาะอาหาร
  ย่อยโปรตีน
  สร้างกรดไฮดดรคลอริก
  ทำให้โปรตีนในน้ำนมเป็นลิ่ม
  ทำให้ไขมันมีโมเลกุลเล็กลง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ