แนวข้อสอบระบบย่อยอาหาร

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. สารอาหารที่มีการย่อยในปากคือข้อใด
  น้ำตาลกลูโคส
  เนื้อหมู
  น้ำมันพืช
  ข้าวสวย
2. ข้อใดผิด
  น้ำลายมีน้ำเป็นองค์ประกอบ 99.5%
  มีเอนไซม์อะไมเลสในน้ำลาย
  สารเมือกในน้ำลายทำให้อาหารลื่น
  น้ำลายมีน้ำย่อยหลายชนิด
3. บริเวณใดของลำไส้เล็กที่พบว่ามีกิจกรรมน้อยที่สุด
  ดูโอดินัม
  ไอเลียม
  เจจูนัม
  ซีกัม
4. เอนไซม์คืออะไร มีหน้าที่อะไร
  สารประกอบประเภทโปรตีน, มีหน้าที่ย่อยอาหาร
  สารประกอบประเภทไขมัน ช่วยให้ร่างกายมีการลำเลียง
  สารประกอบประเภทแร่ธาตุ, ช่วยกำจัดของเสียในร่างกาย
  สารประกอบโปรตีน, ช่วยเร่งปฏิกิริยาในสิ่งมีชีวิต
5. หน้าที่ของลิ้นคือข้อใด
  รับรส
  ช่วยส่งอาหารไปยังหลอดอาหาร
  คลุกเคล้ากับอาหาร
  ถูกทุกข้อ
6. ลักษณะบริเวณที่มีวิลลัสมากที่สุด
  ดูโอดินัม
  ไอเลียม
  เจจูนัม
  ซีกัม
7. อาหารประเภทไขมัน จะเข้าสู่กระแสเลือดได้เมื่อใด
  เมื่อเป็นกรด คือกรดอะมิโน
  เมื่อคลุกเคล้ากับน้ำดี
  เมื่ออยู่ในสภาพที่เป็นเบส
  เมื่ออยูในรูปของกรดไขมัน
8. ในลำไส้เล็กนั้นได้รับของเหลวจากที่ใดบ้าง
  ตับ ลำไส้ กระเพาะอาหาร
  ตับ ตับอ่อน ลำไส้เล็ก
  ตับอ่อน ตับ กระเพาะอาหาร
  ตับอ่อน ลำไส้ใหญ่ กระเพาะอาหาร
9. ถ้าไม่มีกระเพาะอาหารอาหารประเภทใดที่ได้รับความกระทบกระเทือนต่อกระบวนการย่อยมากที่สุด
  คาร์โบไฮเดรต
  โปรตีน
  ไขมัน
  อาหารทุกประเภท
10. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของตับ
  สร้างน้ำย่อยไขมัน
  สร้างสารทำลายเม็ดเลือดตับอ่อน
  สร้างน้ำดีทำไปช่วยทำให้ไขมันแตกตัว
  สร้างไกลโคเจนจนการกลูโคส
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ