แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ป.6 ปี 2557

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ศาสนามีความสำคัญในเรื่องใดมากที่สุด
  เป็นที่พึ่งทางจิตใจ
  แสดงถึงวัฒนธรรมที่ดีงาม
  ทำให้สมาชิกในครอบครัวรักกัน
  ส่งผลให้มีสติสัมปชัญญะในการทำงาน
2. ใครแสดงความศรัทธาอย่างถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา
  ต่อเชื่อตามคำพูดของบุคคลที่มีชื่อเสียง
  แตงปฏิบัติตามคำทำนายของหมอดูทุกอย่าง
  เต๋าไตร่ตรองด้วยเหตุผลอย่างรอบคอบก่อนจะเชื่อ
  ต้นเชื่อตามเพื่อน เพราะเพื่อนส่วนใหญ่ก็เชื่อแบบเดียวกัน
3. วันนี้ต้นเกิดเหตุลื่นล้มหลายครั้งแล้ว เขาบอกกับเพื่อนๆ ว่า สงสัยวันนี้จะดวงไม่ดี เพราะเมื่อเช้าจิ้งจก ร้องทักขณะที่กำลังออกจากบ้าน แต่ป่านบอกว่าไม่ใช่ เหตุที่เกิดขึ้นเพราะต้นไม่ระมัดระวังตน ซึ่งถ้าต้น ไม่อยากลื่นล้มอีก ก็ให้เดินอย่างมีสติ จากข้อความ แสดงว่าป่านปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใด
  ศีล 5
  ลีลมัย
  เบญจธรรม
  ศรัทธา 4
4. ถ้าต้นซื้อพัดลมแล้วไม่ได้ของแถมตามที่เจ้าของพัดลมโฆษณาไว้ ต้นควรร้องเรียนที่หน่วยงานในข้อใด
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  สำนักงานคณะกรรมการธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
5. ป่านต้องการไปเที่ยวทะเลบริเวณอ่าวไทย ป่านควรเดินทางไปที่จังหวัดต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  ตราด
  กระบี่
  ชลบุรี
  สุราษฎร์ธานี
6. ใครไม่ปฏิบัติตามหลักในการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
  ต้นจัดเลี้ยงโต๊ะจีนในงานบวชของลูกชาย
  อุ้ยนำเงินใส่ซองผ้าป่าตามกำลังทรัพย์ที่ตนมี
  แตงนิมนต์พระมาสวดในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
  แอมใส่บาตรที่หน้าบ้านเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด
7. เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในช่วงสมัยสุโขทัย
  ไทยเกิดศึกสงครามเก้าทัพ ในปี พ.ศ. 2328
  ตัวอักษรไทยถูกประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 1826
  พระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแครง ในปี พ.ศ. 2127
  นางแอนนา เลียวโนเวนส์ เข้ารับราชการครู สอนภาษาอังกฤษในราชสำนัก ในปี พ.ศ. 2404
8. บ้านของสุชาติ ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่สูง น้ำท่วมไม่ถึง เขาและครอบครัวประกอบอาชีพทำไร่และเลี้ยงสัตว์ จากข้อความนี้ บ้านของสุชาติน่าจะตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ใด
  พื้นที่ชายฝั่งทะเล
  พื้นที่ราบลุ่ม
  พื้นที่ภูเขา
  พื้นที่ดอน
9. ถ้าจะตั้งโรงงานผลิตปลากระป๋องให้ใกล้แหล่งวัตถุดิบ แรงงานหาง่าย ควรเลือกพื้นที่ในข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
  ชุมพร กาญจนบุรี
  สมุทรสาคร ระยอง
  สระแก้ว สุราษฎร์ธานี
  อุตรดิตถ์ สมุทรปราการ
10. ภาพนี้คืออะไร

  จระเข้
  นางเงื่อก
  ดอกบัว
  ปลา
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ