แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. B : ……………… an egg.
  Is that
  That it
  That is

2. Friday
  วันจันทร์
  วันศุกร์
  วันอังคาร

3. Monday
  วันจันทร์
  วันอาทิตย์
  วันอังคาร

4. สีเขียว
  green
  purple
  blue

5. วันพฤหัสบดี
  Tuesday
  Thursday
  Saturday

6. A : …………….. a dog.
  This is
  Is this
  It this

7. วันอาทิตย์
  Sunday
  Monday
  Friday

8. สีชมพู
  red
  pink
  blue

9. วันพุธ
  Monday
  Tuesday
  Wednesday

10. Tuesday
  วัันศุกร์
  วันพุธ
  วันอังคาร

ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ