แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. วันพุธ
  Monday
  Tuesday
  Wednesday

2. Friday
  วันจันทร์
  วันศุกร์
  วันอังคาร

3. B : ……………… an egg.
  Is that
  That it
  That is

4. Monday
  วันจันทร์
  วันอาทิตย์
  วันอังคาร

5. วันพฤหัสบดี
  Tuesday
  Thursday
  Saturday

6. วันอาทิตย์
  Sunday
  Monday
  Friday

7. A : …………….. a dog.
  This is
  Is this
  It this

8. Tuesday
  วัันศุกร์
  วันพุธ
  วันอังคาร

9. สีเขียว
  green
  purple
  blue

10. สีชมพู
  red
  pink
  blue

ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ